แทรก ลบ GetRandom O(1) Leetcode Solution

คำชี้แจงปัญหา The Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode Solution – “Insert Delete GetRandom O(1)” ขอให้คุณนำฟังก์ชันทั้งสี่นี้ไปใช้ในความซับซ้อนของเวลา O(1) insert(val): ใส่ค่า val ลงในชุดสุ่มและคืนค่า จริง หากองค์ประกอบนั้นไม่มีอยู่ในชุดในตอนแรก มันคืนค่าเท็จเมื่อ ...

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาโซลูชัน LeetCode ของ Peak Element II

คำชี้แจงปัญหา ค้นหาโซลูชัน LeetCode Peak Element II – องค์ประกอบสูงสุดในตาราง 2D เป็นองค์ประกอบที่มากกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันทั้งหมดทางด้านซ้าย ขวา บน และล่างอย่างเคร่งครัด กำหนดเมทริกซ์เมทริกซ์ mxn ที่จัดทำดัชนี 0 โดยที่ไม่มีเซลล์ที่อยู่ติดกันสองเซลล์เท่ากัน ให้ค้นหา mat[i][j] ขององค์ประกอบพีคและส่งคืนอาร์เรย์ความยาว 2 [i,j] คุณอาจถือว่า …

อ่านเพิ่มเติม

จำนวนขั้นตอนในการลดจำนวนเป็น Zero Leetcode Solution

ปัญหาจำนวนขั้นตอนในการลดจำนวนเป็นศูนย์ Leetcode Solution ระบุว่ากำหนดให้เป็นจำนวนเต็ม ค้นหาจำนวนขั้นต่ำในการแปลงจำนวนเต็มที่กำหนดให้เป็น 0 คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการลบ 1 หรือหารจำนวนเต็มด้วย 2 ปัญหา ...

อ่านเพิ่มเติม

แปลงจำนวนเต็มเป็นผลรวมของโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็มไม่มีศูนย์สองตัว

ปัญหาแปลงจำนวนเต็มเป็นผลรวมของจำนวนเต็ม No-Zero สองจำนวน Leetcode Solution ขอให้เราแบ่งพาร์ติชันจำนวนเต็มที่กำหนด เราควรแบ่งจำนวนเต็มให้เป็นสองจำนวน มีข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนเต็มสองจำนวนนี้ จำนวนเต็มทั้งสองนี้ไม่ควรมีเลข 0 เพื่อให้ดีขึ้น ...

อ่านเพิ่มเติม

โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุด 69 หมายเลข

คำชี้แจงปัญหาในปัญหานี้เราได้รับตัวเลขที่ประกอบด้วย 6 หรือ 9 เราสามารถแทนที่หนึ่งในหลักของตัวเลขนี้และเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่น เช่นเราสามารถแทนที่ 6 เป็น 9 หรือเราสามารถแทนที่ 9 ถึง 6 เรา ...

อ่านเพิ่มเติม

Translate »