โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด

ระดับความยาก กลาง
ถามบ่อยใน อะโดบี อเมซอน แอปเปิล Facebook Flipkart Google JPMorgan ไมโครซอฟท์ คำพยากรณ์ Salesforce Uber
LiveRamp Olaเข้าชม 78

คำชี้แจงปัญหา

โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด บอกว่า – รับอาร์เรย์จำนวนเต็ม numsต้องหาให้เจอ subarray ต่อเนื่อง ว่าถ้าคุณเรียงลำดับเฉพาะอาร์เรย์ย่อยนี้ในลำดับจากน้อยไปมาก อาร์เรย์ทั้งหมดจะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

บริการรถส่ง ความยาวของ subarray ที่สั้นที่สุด.

1 ตัวอย่าง:

Input:

 nums = [2,6,4,8,10,9,15]

Output:

 5

คำอธิบาย:

 You need to sort [6, 4, 8, 10, 9] in ascending order to make the whole array sorted in ascending order.

2 ตัวอย่าง:

Input:

 nums = [1,2,3,4]

Output:

0

 

อัลกอริธึม

 • เพื่อที่จะหา Shortest Unsorted Continuous Subarray. อันดับแรก เราจะหาลำดับที่ไม่เรียงลำดับจากด้านซ้ายของอาร์เรย์และจากด้านขวาของอาร์เรย์ หลังจากหาดัชนีจากทั้งสองข้างได้ในที่สุด เราจะคืนค่า right-left+1

APPROACH

 • ในตอนแรก เราจะสร้างตัวแปรสองตัวคือ maxi และ mini โดยที่ mini เก็บค่าขนาดเล็กของอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับจากด้านซ้าย และ maxi จะเก็บค่าสูงสุดของอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับจากด้านขวา
 • หลังจากที่เราจะวนซ้ำจากซ้ายไปขวาในอาร์เรย์และหาค่าต่ำสุดจากลำดับที่ไม่เรียงลำดับแล้ววนซ้ำจากขวาไปซ้ายเพื่อหาค่าสูงสุดจากลำดับที่ไม่เรียงลำดับ
 • จากนั้นจะตรวจสอบว่าขั้นต่ำ == MIN_Value และสูงสุด == MAX_Value เพียงแค่คืนค่า 0 (เพราะอาร์เรย์อยู่ในลำดับที่จัดเรียงแล้ว)
 • จากนั้นวนซ้ำอีกครั้งจากซ้ายไปขวา และหากเราพบค่าที่มากกว่า mini ก็ให้ทำลายลูปและเหมือนกันในกรณีที่จากขวาไปซ้าย หากเราพบว่าค่าน้อยกว่า maxi ให้ทำลายลูปและสุดท้ายจะส่งกลับ (สิ้นสุด-เริ่ม+1).
 • ดังนั้นจะคำนวณ Subarray ต่อเนื่องที่ไม่เรียงลำดับที่สั้นที่สุด

 

โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุดหมุด

โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุดหมุด

class Solution {
  public int findUnsortedSubarray(int[] nums) {
    
    int maxi = Integer.MIN_VALUE;
    int mini = Integer.MAX_VALUE;
    
    for(int i=1;i<nums.length;i++){
      if(nums[i] < nums[i-1]){
        if(mini > nums[i])
          mini = nums[i];
          
      }
      
    }
    
    for(int i = nums.length-2;i >= 0;i--){
      
      if(nums[i] > nums[i+1]){
        
        if(maxi < nums[i])
          maxi = nums[i];
        
        
      }
    }
    
    if(mini == Integer.MAX_VALUE && maxi == Integer.MIN_VALUE)
      return 0;
    
    
    
    int start = 0;
    int end = nums.length;
    
    for(start = 0;start < nums.length;start++){
      
      if(mini < nums[start])
        break;
      
    }
    
    for(end = nums.length-1;end >= 0;end--){
      
      if(maxi > nums[end])
        break;
      
    }
    
    
    return (end-start+1);
    
    
  }
}
class Solution:
  def findUnsortedSubarray(self, nums: List[int]) -> int:
    
    maxi = -9999999
    mini = 9999999
    
    for i in range(1,len(nums)):
      if nums[i] < nums[i-1]:
        mini = min(nums[i],mini)
        
    
    for i in range(len(nums)-2,-1,-1):
      if nums[i] > nums[i+1]:
        maxi = max(nums[i],maxi)
        
    
    if mini == 9999999 and maxi == -9999999:
      return 0
    
    for start in range(len(nums)):
      if nums[start] > mini:
        break
        
    for end in range(len(nums)-1,-1,-1):
      if nums[end] < maxi:
        break
        
    return end-start+1    

การวิเคราะห์ความซับซ้อนของโซลูชัน Leetcode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด:

ความซับซ้อนของเวลา:

ความซับซ้อนของเวลาของโซลูชันข้างต้นคือ O(N) เนื่องจากเข้าถึงแต่ละดัชนีได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง

ความซับซ้อนของอวกาศ:

Space Complexity ของโซลูชันด้านบนคือ O(1) เนื่องจากเราใช้ช่องว่างพิเศษคงที่ในโซลูชันด้านบน

ลิงค์ปัญหาที่คล้ายกัน: https://www.tutorialcup.com/interview/hashing/given-two-unsorted-arrays-find-all-pairs-whose-sum-is-x.htm

 

คำถามสัมภาษณ์ยอดนิยม

S.No คำถามสัมภาษณ์ ถามมากี่ครั้งแล้ว
1ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ2848
2โปรแกรม Java เพื่อค้นหาจำนวนโหนดใน Binary Tree2516
3ย้อนกลับสตริงโดยไม่มีผลต่ออักขระพิเศษ2485
4Palindrome ใช้การเรียกซ้ำ2270
5ลบโหนดของรายการที่เชื่อมโยงในตำแหน่งที่กำหนด1991
6แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงในลักษณะที่เรียงลำดับ (จากน้อยไปมาก)1676
7ค้นหาคู่องค์ประกอบจากอาร์เรย์ที่มีผลรวมเท่ากับตัวเลข1663
8จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ของการเกิดขึ้น1652
9จัดเรียงด่วน1633
10เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของสตริงที่กำหนด1623
11ค้นหาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัวในอาร์เรย์1489
12สร้างรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ1459
13ย้อนกลับอาร์เรย์1433
14หน้าต่างที่เล็กที่สุดในสตริงที่มีอักขระทั้งหมดของสตริงอื่น1409
15ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดซ้ำ ๆ1374
16ค้นหาสามเท่าที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด1367
17องค์ประกอบที่ทำซ้ำครั้งแรก1357
18จัดเรียงเลขคู่และเลขคี่เพื่อให้คี่มาหลังคู่1333
19ผลรวมของตัวเลขในสตริง1332
20จำนวนบวกที่เล็กที่สุดที่ขาดหายไปในอาร์เรย์ที่ไม่ได้เรียงลำดับ1299
21ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของอาร์เรย์ติดต่อกันหรือไม่1266
22ตรวจหาลูปในรายการที่เชื่อมโยง1250
23Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด1237
24จัดเรียงอย่างรวดเร็วในรายการที่เชื่อมโยงแบบ SIngly1231
25Subarray กับผลรวมที่ได้รับ1226
26พิมพ์ชุดค่าผสม R ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในอาร์เรย์ขนาด N ที่กำหนด1224
27ฟังก์ชันเรียกซ้ำเพื่อค้นหาสตริงย่อย1214
28ค้นหาจำนวนการทำซ้ำสูงสุดในอาร์เรย์1178
29การส่งผ่านคำสั่ง Binary Tree Level ใน Java1134
30ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดอันดับหนึ่งและสอง1130
31ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงสองรายการเหมือนกันหรือไม่1120
32ผลรวม Subarray สูงสุดโดยใช้ Divide และ Conquer1118
33ลบอักขระออกจากสตริงแรกซึ่งอยู่ในวินาที1084
34ค้นหาผู้นำในอาร์เรย์1069
35สลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง1051
36ค้นหาจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นคี่ในอาร์เรย์1013
37ค้นหาตัวละครที่พบบ่อยเป็นอันดับสอง1005
38จัดเรียงหมายเลขที่กำหนดให้เป็นหมายเลขที่ใหญ่ที่สุด II1004
39กำหนดให้สตริงค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันตัวแรก984
40ค้นหา Triplet ในอาร์เรย์ด้วยผลรวมที่กำหนด974
41จำนวนครั้งทั้งหมดของรายการที่ระบุในรายการที่เชื่อมโยง964
42รับอาร์เรย์ที่เรียงลำดับและหมายเลข x ให้ค้นหาคู่ในอาร์เรย์ที่มีผลรวมใกล้เคียงกับ x964
43โปรแกรมตรวจสอบว่าสตริงมีการหมุนซึ่งกันและกันหรือไม่963
44พิมพ์คำที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากหมายเลขโทรศัพท์946
45ค้นหาหมายเลขที่หายไป937
46จัดเรียงตัวเลขบวกและลบใหม่อีกทางหนึ่งในอาร์เรย์931
47สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด919
48แยกโหนดคู่และคี่ในรายการที่เชื่อมโยง902
49พิมพ์ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด896
50สหภาพและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ886
51แปลงสตริงหนึ่งไปเป็นอีกสตริงโดยใช้จำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการที่กำหนด884
52ตรวจสอบสตริงที่จัดเรียงใหม่สามารถสร้าง palindrome ได้866
53จัดเรียงอาร์เรย์ที่กำหนดใหม่ในรูปแบบขั้นต่ำสูงสุด856
54การใช้งานแบบวนซ้ำของการเรียงลำดับด่วน845
55เรียงลำดับการแทรก836
56นับสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้835
57การคูณสองเมทริกซ์817
58จำนวนสามเท่าที่มีผลรวมน้อยกว่ามูลค่าที่ระบุ807
59ตรวจสอบว่ารายการที่เชื่อมโยงคือ palindrome หรือไม่806
60หมุนรายการที่เชื่อมโยง804
61ซื้อหุ้นขายเพื่อเพิ่มผลกำไร802
62ชักเย่อ776
63การเชื่อมต่อของสองสาย773
64พิมพ์รายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในสตริงอินพุต769
65นับจำนวนสตริงย่อยด้วย K อักขระที่แตกต่างกัน768
66ค้นหาองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่และเล็กที่สุดที่ใกล้ที่สุด758
67สตริงย้อนกลับโดยไม่มีตัวแปรชั่วคราว753
68ปัญหาคนดัง752
69ค้นหา Pythagorean Triplets จาก Array748
70ลบ 'b' และ 'ac' ออกจากสตริงที่กำหนด746
71ค้นหาองค์ประกอบทั่วไปทั้งหมดในอาร์เรย์เรียงลำดับสามตัวที่กำหนด738
72ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่ไม่ได้เรียงลำดับ719
73ค้นหาแถวที่มีจำนวนสูงสุด 1715
74ค้นหา Peak Element จาก Array710
75ค้นหา subarray ที่มีผลรวมเท่ากับจำนวน X ที่กำหนด709
76ลบอักขระขั้นต่ำเพื่อให้สองสตริงกลายเป็นแอนนาแกรม706
77ค้นหาหมายเลขที่ขาดน้อยที่สุดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ703
78การเพิ่มสองเมทริกซ์698
79ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์696
80สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดโดยไม่ต้องต่อเนื่อง 1694
81ผลรวมสูงสุดขององค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกัน686
82ใช้สอง Stacks ในอาร์เรย์686
83Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด II671
84อันดับพจนานุกรมของสตริง668
85ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ที่กำหนดสองรายการเหมือนกันหรือไม่661
86การคูณก่อนหน้าและถัดไป660
87การลบเมทริกซ์สองตัว649
88ย้ายศูนย์ทั้งหมดไปที่จุดสิ้นสุดของอาร์เรย์ที่กำหนด644
89ผสาน K เรียงลำดับอาร์เรย์และพิมพ์เอาต์พุตที่เรียงลำดับ643
90แบ่งสตริงเป็น N ส่วนเท่า ๆ กัน640
91อัลกอริทึมออนไลน์สำหรับการตรวจสอบ Palindrome ในสตรีม639
92สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนดของ D และฉัน635
93ตรวจสอบว่าสองสายเป็นแอนนาแกรมของกันและกันหรือไม่633
94ลบตัวเลขที่เกิดซ้ำในหมายเลขที่กำหนด627
95จัดเรียงสแต็กโดยใช้สแต็กชั่วคราว621
96ผลรวม Subarray Circular สูงสุด621
97จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงซึ่งเรียงลำดับสลับจากน้อยไปมากและจากมากไปหาน้อย620
98ค้นหาองค์ประกอบขั้นต่ำในอาร์เรย์ที่เรียงและหมุน615
99Subarray และผลที่ตามมา615
100ย้ายองค์ประกอบสุดท้ายของรายการที่เชื่อมโยงไปที่ตำแหน่งแรก613
101ทัวร์แบบวงกลมครั้งแรกเพื่อเยี่ยมชมตู้เติมน้ำมันทั้งหมด611
102เปรียบเทียบสองสตริง (รายการที่เชื่อมโยง)607
103Subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 0 และ 1606
104องค์ประกอบสูงสุดในอาร์เรย์ซึ่งเพิ่มขึ้นแล้วลดลง603
105การแบนรายการที่เชื่อมโยง602
106Palindrome Permutations ของสตริง600
107องค์ประกอบปรากฏมากกว่า N / K เท่าใน Array591
108เรียกใช้การเข้ารหัสความยาว591
109การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้างพาลินโดรมที่สั้นที่สุด591
110Palindromes ในช่วงที่กำหนด591
111องค์ประกอบเสียงข้างมาก590
112การตรวจสอบ Pangram588
113พิมพ์การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดด้วยการทำซ้ำ587
114อักขระขั้นต่ำที่จะเพิ่มที่ด้านหน้าเพื่อสร้าง String Palindrome579
115หมุนสตริงเพื่อรับสตริงขั้นต่ำตามศัพท์577
116ซ้ำตามมาของความยาวสองหรือมากกว่า576
117อักขระที่ซ้ำกันมากที่สุดในสตริง576
118จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ในสถานที่575
119ลบรายการที่ซ้ำกันทั้งหมดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ574
120รวมรายการที่เชื่อมโยงเข้ากับรายการอื่นที่ตำแหน่งอื่น574
121จำนวนขั้นต่ำของ Merge Operations เพื่อสร้าง Array Palindrome572
122พิมพ์แอนนาแกรมทั้งหมดเข้าด้วยกันตามลำดับคำ565
123โซลูชัน Sum Leetcode สองรายการ563
124เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่ตามดัชนีที่กำหนด560
125โซลูชัน 3Sum Leetcode559
126ปัญหาการเรียงลำดับแพนเค้ก555
127ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน II549
128โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม548
129การเปลี่ยนเมทริกซ์538
130ขนาดของ Subarray ที่มีผลรวมสูงสุด538
131ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากสตริง537
132การลบ Spaces ออกจากสตริงโดยใช้ stringstream537
133ลบพื้นที่พิเศษออกจากสตริง537
134Palindrome ที่เล็กที่สุดหลังการเปลี่ยน534
135ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา534
136ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดเป็นการหมุนของพาลินโดรมหรือไม่534
137Palindrome ที่ยาวที่สุดสามารถสร้างขึ้นได้โดยการลบหรือจัดเรียงอักขระใหม่532
138ปัญหาเกี่ยวกับพาร์ติชัน530
139สร้างสตริงไบนารีทั้งหมดจากรูปแบบที่กำหนด523
140ตรวจสอบว่าสตริงห่างกัน K หรือไม่518
141ความยาวของสตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่ถูกต้อง515
142หาศูนย์ที่จะพลิกเพื่อให้จำนวนของการต่อเนื่อง 1 ถูกขยายใหญ่สุด513
143ลบรายการล่าสุด512
144แทรกโหนดในรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ510
145ตรวจสอบว่าสตริงที่กำหนดสองสายเป็นไอโซมอร์ฟิกซึ่งกันและกันหรือไม่509
146ความแตกต่างสูงสุดระหว่างสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้นหลังจากเล็กลง503
147โปรแกรมสลับอักขระทั้งหมดในสตริง503
148สตริงที่ระบุเป็นการแทรกระหว่างสตริงอื่น ๆ อีกสองสตริงหรือไม่496
149นับขั้นตอนขั้นต่ำเพื่อรับ Array ที่กำหนด492
150ค้นหาคู่กับความแตกต่างที่ได้รับ489
151จำนวนองค์ประกอบที่เล็กกว่าทางด้านขวา487
152รวมการจัดเรียงที่ดีกว่าการจัดเรียงอย่างรวดเร็วสำหรับรายการที่เชื่อมโยง487
153ตรวจสอบความยาวของสตริงเท่ากับตัวเลขที่ต่อท้าย486
154คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Divide and Conquer484
155ตรวจสอบว่าแถวทั้งหมดของเมทริกซ์เป็นแบบวงกลมของกันและกันหรือไม่484
156ค้นหาโหนดที่ n ของรายการที่เชื่อมโยงจากท้าย479
157เปรียบเทียบตัวเลขสองเวอร์ชัน476
158พิมพ์ interleavings ทั้งหมดของสองสตริงที่กำหนด471
159จัดเรียง 0s 1s และ 2s ใน Array471
160ค้นหาจุดคงที่ในอาร์เรย์ที่กำหนด470
161กลับคำในสตริงที่กำหนด468
162เรียงลำดับอาร์เรย์ใหม่โดยใช้ดัชนีที่กำหนด467
163ค่ามัธยฐานของสอง Sorted Arrays LeetCode Solution466
164พิมพ์ย้อนกลับของสตริง (การเรียกซ้ำ)465
165ค้นหา Subarray ของความยาวที่กำหนดด้วยค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด465
166รวมรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการเพื่อให้รายการที่ผสานอยู่ในลำดับย้อนกลับ465
167แยกรายการที่เชื่อมโยงโดยใช้โหนดอื่น461
168พิมพ์สตริงความยาวคี่ในรูปแบบ 'X'450
169ค้นหาองค์ประกอบโดยใช้การค้นหาแบบไบนารีในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ448
170พิมพ์พาร์ติชัน Palindromic ทั้งหมดของสตริง445
171Swap Kth Node จากจุดเริ่มต้นด้วย Kth Node จาก End445
172ค้นหา K Length Subarray ของค่าเฉลี่ยสูงสุด443
173ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด436
174พิมพ์พาร์ติชัน palindromic ทั้งหมด433
175ปัญหา Superstring ที่สั้นที่สุด431
176แบนรายการที่เชื่อมโยงหลายระดับ428
177ตรวจสอบว่าสตริงตามลำดับของอักขระตามรูปแบบหรือไม่426
178ความยาวสูงสุดของคู่โซ่426
179จัดเรียงสตริงตามสตริงอื่น425
180การเรียงลำดับ K เรียงอาร์เรย์421
181ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเท่ากันในสองอาร์เรย์ไบนารี II408
182ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในกลุ่ม406
183ค้นหาลำดับที่ตามมาของขนาด 3406
184โปรแกรมเพิ่มเลขฐานสองสองหลัก404
185พิมพ์ประโยคทั้งหมดซ้ำ ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นจากรายการคำศัพท์403
186ค้นหาตัวเลขสองตัวที่มีโอกาสคี่ในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ402
187คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Binary Search II402
188ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงแบบเดี่ยว (ซ้ำ / ไม่เกิดซ้ำ)397
189ซีซาร์ไซเฟอร์395
190อักขระที่ไม่ซ้ำ Kth394
191ตรวจสอบว่า String สามารถว่างเปล่าได้หรือไม่โดยการลบ Substring ที่กำหนดซ้ำ ๆ391
192จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงใหม่ใน Zig-Zag390
193การเรียงลำดับแพนเค้ก386
194คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยการจับคู่คำ386
195หมุนภาพ 90 องศา383
196การเรียงลำดับของสตริงที่กำหนดโดยใช้ STL381
197สตริงย้อนกลับที่สมบูรณ์แบบ380
198การผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ376
199การเพิ่มผลที่ตามมาของความยาวที่สามด้วยผลิตภัณฑ์สูงสุด376
200ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง374
201ส่วนเสริม 1 และ 2 ของเลขฐานสอง371
202ค้นหาจุดที่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นอย่างจำเจกลายเป็นบวกในครั้งแรก371
203จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงด้วย 0s, 1s และ 2s369
204สร้างรายการที่เชื่อมโยงผลรวมสูงสุดจากรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับสองรายการที่มีโหนดทั่วไปบางโหนด369
205สี่องค์ประกอบที่รวมที่จะให้368
206แสดงรายการที่มีอักขระทั้งหมดของคำที่กำหนด368
207คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้อักขระโดยการจับคู่อักขระ364
208ลบโหนดหลังจาก M361
209นับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ361
210สตริง Palindrome (ตัวเลข)357
211อักขระที่เกิดขึ้นสูงสุดในสตริง357
212อักขระขั้นต่ำที่จะถูกลบออกเพื่อสร้าง Binary String Alternate355
213แยกสตริง355
214วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode346
215การเรียงลำดับอาร์เรย์ของสตริง346
216แปลงสตริงที่เป็นการทำซ้ำของสตริงย่อยของความยาว K345
217แม้แต่ Substring Count345
218การใช้งานซ้ำของ atoi ()345
219ตรวจสอบว่ารายการสตริงที่เชื่อมโยงเป็น Palindrome หรือไม่343
220พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์342
221ค้นหาหมายเลขซ้ำแรกในอาร์เรย์ที่กำหนด339
222ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงเดี่ยวแบบวนซ้ำ337
223พิมพ์เส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อพิมพ์สตริงบนหน้าจอ337
224อักขระ N ในสตริงทศนิยมที่ต่อกัน334
225แปลง string1 เป็น string2 ในการแก้ไขครั้งเดียว334
226เราสามารถย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยงในเวลาน้อยกว่า O (n) ได้หรือไม่?333
227โซลูชัน Subarray Leetcode สูงสุด333
228นับจำนวนคำ332
229การจับคู่อักขระตัวแทน332
230ย้อนกลับสตริงโดยใช้ Stack331
231ไบนารีทรีไปยังรายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ329
232ตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่328
233จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่ II327
234ผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ324
235ค้นหาองค์ประกอบที่หายไปจากอาร์เรย์ที่ซ้ำกัน322
236แยกสี่สายที่แตกต่างกัน321
237การคูณเมทริกซ์เชนโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก319
238ค้นหาตรงกลางของรายการที่เชื่อมโยง318
239ผลที่ตามมาที่ยาวที่สุดด้วยการเรียงสับเปลี่ยน317
240นับคู่ในระยะทางเดียวกันกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ315
241องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในอาร์เรย์307
242โรมันเป็นจำนวนเต็ม Leetcode โซลูชั่น306
243การเรียงสับเปลี่ยน Palindrome302
244ค้นหา Nth Node296
245ค้นหาคู่ทั้งหมดด้วยความแตกต่างที่ได้รับ296
246การค้นหาโหนดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี294
247สตริง (แทนจำนวนเต็ม) เป็นค่า292
248โซลูชัน Leetcode ของ Word Search292
249พิมพ์วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการแบ่งสตริงในรูปแบบ Bracket290
250เมทริกซ์ Toeplitz290
251ลบทรี290
252ย้อนกลับสตริง289
253Triplet จากสามรายการที่เชื่อมโยงกับผลรวมที่กำหนด289
254ย้อนกลับบิต287
255นับคู่ด้วยผลรวมที่ได้รับ287
256วิธีการใช้ k Stacks อย่างมีประสิทธิภาพใน Single Array?286
257ลบโหนดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด286
258เปลี่ยนเพศของสตริงที่กำหนด286
259จัดเรียงอาร์เรย์ของสตริง286
260ไม่มีปัญหาราชินี285
261องค์ประกอบแรกที่ไม่ซ้ำ284
262ต้นไม้ไบนารี284
263จำนวนสตริงย่อยที่รวมซ้ำได้สูงสุด 9283
264รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ280
265ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปที่ด้านหนึ่งของอาร์เรย์280
266ห้องประชุม II โซลูชั่น LeetCode279
267นามสกุลทั่วไปที่ยาวที่สุด278
268จำนวนเกาะ โซลูชั่น LeetCode278
269กองต่ำ276
270LeetCode Solution สตริงย่อย Palindromic ที่ยาวที่สุด276
271ลบช่องว่างออกจากสตริง275
272ลบจุดกลางในรายการที่เชื่อมโยงของส่วนบรรทัด274
273สลับอาร์เรย์ที่กำหนด272
274องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในอาร์เรย์271
275อัลกอริทึม Dijkstra268
276หมายเลขฟีโบนักชี267
277ค้นหาอักขระที่สองบ่อย267
278โปรแกรมลำดับนกกาเหว่า266
279ซูโดกุ Solver265
280กองซ้อนสูงสุด264
281ลดความแตกต่างสูงสุดระหว่างความสูง264
282โซลูชั่นปล้นบ้าน Leetcode264
283ค้นหาคำ262
284ค้นหาแทรกตำแหน่ง Leetcode โซลูชัน259
285KMP อัลกอริทึม259
286จำนวน 1 บิต258
287จัดเรียงลิงก์ซึ่งเรียงตามค่าสัมบูรณ์258
288การประเมินนิพจน์257
289โคลนรายการที่เชื่อมโยงด้วยตัวชี้ถัดไปและแบบสุ่ม (Hashing)257
290ชุดย่อย Leetcode256
291การประเมิน Postfix Expression255
292โซลูชัน Plus One Leetcode254
293กลับคำในสตริง254
294โซลูชัน Palindrome Leetcode ที่ถูกต้อง253
295Min Stack Leetcode โซลูชัน252
296รวมผลรวม Leetcode Solution252
297ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ249
298Backspace String เปรียบเทียบ249
299วิธีการลบรายการที่เชื่อมโยง248
300Subarray ที่มี 0 ผลรวม246
301ตั้งค่า Matrix Zeroes245
302คู่ของค่าเชิงลบที่เป็นบวกในอาร์เรย์245
303อัลกอริทึม Rabin Karp244
304องค์ประกอบทั่วไปในทุกแถวของเมทริกซ์ที่กำหนด243
305การกลับคิว242
306ประกอบด้วย Duplicate II Leetcode Solution241
307จำนวนคู่ดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในอาร์เรย์240
308Sqrt (x) โซลูชัน Leetcode240
309หอคอยแห่งฮานอย239
310ลบองค์ประกอบตรงกลางของสแต็ก238
311Leetcode สามเหลี่ยมปาสคาล238
312จุดตัดของโซลูชัน Leetcode สองอาร์เรย์ II238
313ค้นหาหมายเลข K สูงสุด (หรือบ่อยที่สุด) ในสตรีม237
314ผลรวมรวม237
315ผลิตภัณฑ์ของอาร์เรย์ยกเว้นตัวเอง236
316ย้อนกลับคำแต่ละคำ235
317โซลูชันจำนวนเต็มเป็นโรมัน Leetcode235
318การบีบอัดสตริง234
319ประกอบด้วย Duplicate234
320เทคนิคหน้าต่างบานเลื่อน234
321แยกเลขคู่และเลขคี่233
322อัลกอริทึมการเปลี่ยนหน้าในระบบปฏิบัติการ232
323นับ subarrays ด้วยจำนวน 1 และ 0 เท่ากัน232
324สร้างไบนารีทรีจากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อล่วงหน้า232
325การนำ Deque ไปใช้งานโดยใช้ Doubly Linked List232
326การแลกเปลี่ยนขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ k มารวมกัน232
327นับเลขคี่ในโซลูชัน Leetcode ช่วงช่วงเวลา231
328คำที่ซ้ำกันมากที่สุดเป็นอันดับสองในลำดับ231
329โซลูชัน Leetcode หมายเลขเดียว231
330เพิ่ม Binary Leetcode Solution229
331อัลกอริทึม Bellman Ford229
332กลุ่มคำที่มีชุดอักขระเดียวกัน228
333มูลค่าขั้นต่ำที่จะได้รับการบวกทีละขั้นตอน Sum Leetcode Solution227
334การประเมินนิพจน์ทางคณิตศาสตร์227
335Pow (x, n) โซลูชัน Leetcode227
336Postfix เป็น Infix Conversion227
337อัลกอริทึม Kruskal226
338ค้นหาผลรวมขององค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกัน (แตกต่างกัน) องค์ประกอบในอาร์เรย์226
339จัดเรียงองค์ประกอบตามความถี่226
340ผลรวมขององค์ประกอบต่ำสุดและสูงสุดของ subarrays ขนาด k ทั้งหมด226
341การเรียงลำดับถัดไป226
342K-th องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในเมทริกซ์ที่เรียงลำดับ225
343ออกแบบสแต็กที่รองรับ getMin () ใน O (1) เวลาและ O (1) พื้นที่พิเศษ225
344จำนวนลูกโป่งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode225
345Palindrome Linked List Leetcode โซลูชัน225
346ค้นหา Lucky Integer ใน Array Leetcode Solution223
347โซลูชัน Leetcode คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุด223
348Subarray ที่เล็กที่สุดพร้อม k ตัวเลขที่แตกต่างกัน223
349โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่223
350คำที่ใช้บ่อย K ยอดนิยม222
351การดำเนินการขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดเท่ากันในอาร์เรย์222
352กำหนดอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับสองรายการให้ค้นหาคู่ทั้งหมดที่มีผลรวมเป็น x222
353การเรียงลำดับอาร์เรย์โดยใช้ Stacks221
354สตริงการแย่งชิง221
355พีชคณิต Leetcode Solution220
356นับ subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมดเหมือนกับอาร์เรย์ดั้งเดิม220
357ประเมินกอง220
358สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ LeetCode Solution220
359อัลกอริธึม Convex Hull219
360โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม219
361Subarray สูงสุด218
362องค์ประกอบแรกเกิดขึ้น k ครั้งในอาร์เรย์218
363หมายเลขพิเศษ218
364คำนำหน้าในการแปลง Infix217
365ค้นหาตัวเลขด้วยโซลูชัน Leetcode จำนวนคู่217
366จำนวนคู่ที่ดีโซลูชัน Leetcode217
367โซลูชัน LeetCode เมทริกซ์เกลียว216
368ขั้นต่ำในการบรรลุเป้าหมายโดยอัศวิน215
369ผลรวมเส้นทางขั้นต่ำ215
370ค้นหา Town Judge Leetcode Solution215
371Swap Nodes ในคู่ Leetcode Solutions215
372ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองอาร์เรย์เท่ากันหรือไม่215
373การย้อนกลับองค์ประกอบ K แรกของคิว214
374ย้อนกลับตัวเลขโดยใช้กอง214
375จัตุรัสสูงสุด214
376ความแตกต่างสูงสุดที่เป็นไปได้ของสองชุดย่อยของอาร์เรย์214
377ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ที่กำหนดเมื่อองค์ประกอบไม่ จำกัด เฉพาะช่วง213
378Fizz Buzz Leetcode213
379Range Sum Query 2D – โซลูชัน Leetcode ที่ไม่เปลี่ยนรูป213
380กลุ่มแอนนาแกรม212
381การเข้ารหัส Huffman212
382หมายเลขที่หายไป โซลูชัน Leetcode212
383โซลูชัน Leetcode Triangle II ของ Pascal211
384Count Primes Leetcode Solutions211
385การเรียกใช้ผลรวมของโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ 1d211
386ผสานโซลูชัน Leetcode แบบเรียงลำดับสองรายการ210
387หมายเลขเดียว210
388โซลูชัน Leetcode ความแตกต่างสัมบูรณ์ขั้นต่ำ210
389ค้นหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุด210
390จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution210
391องค์ประกอบที่พบบ่อย K ยอดนิยม210
392Leetcode เรียงลำดับ209
393แบบสอบถามสตริงย่อย Palindrome209
394พลังของโซลูชัน Leetcode สองตัว209
395ปัญหาผลรวมย่อย209
396ความลึกสูงสุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี209
397การเรียงลำดับโดยใช้ฟังก์ชันแฮชเล็กน้อย209
398ระยะห่างสูงสุดระหว่างการเกิดองค์ประกอบเดียวกันสองครั้งในอาร์เรย์208
399ความถี่สะสมของการนับของแต่ละองค์ประกอบในอาร์เรย์ที่ไม่เรียงลำดับ208
400เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร208
401ค้นหาตัวเลขทั้งหมดที่หายไปในโซลูชัน Array Leetcode208
402House Robber II โซลูชัน Leetcode208
403แปลงสตริงเป็น Int208
404เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock II Leetcode Solution208
405โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำใคร208
406ค้นหาใน Rotated Sorted Array Leetcode Solution208
407ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ประกอบด้วยจำนวนเต็มต่อเนื่องที่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือไม่208
408ค้นหาจำนวนพนักงานภายใต้พนักงานทุกคน207
409ค้นหาองค์ประกอบที่เกิดซ้ำครั้งแรกในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม207
410การแปลงซิกแซก207
411ใช้ Stack และ Queue โดยใช้ Deque207
412ผลรวม Subarray เท่ากับ k207
413ค้นหาสามอันดับแรกที่ซ้ำกันในอาร์เรย์207
414ค้นหาขั้นต่ำในอาร์เรย์เรียงลำดับที่หมุน207
415การเรียงสับเปลี่ยนกรณีจดหมาย207
416Coin Change 2 Leetcode โซลูชั่น206
417นิพจน์มีวงเล็บสำรองหรือไม่206
418แฮปปี้ นัมเบอร์ ลีทโค้ด โซลูชั่น206
419โซลูชัน Matrix Diagonal Sum Leetcode206
420กราฟ Bipartite206
421วิธีการติดตั้ง Stack โดยใช้ Priority Queue หรือ Heap206
422Subarray Sum เท่ากับ K LeetCode Solution205
423ความแตกต่างระหว่างความถี่สูงสุดและความถี่ต่ำสุดในอาร์เรย์205
424พิมพ์องค์ประกอบที่แตกต่างทั้งหมดของอาร์เรย์จำนวนเต็มที่ระบุ205
425องค์ประกอบที่เล็กที่สุดซ้ำ K ครั้ง205
426เงินเดือนเฉลี่ยไม่รวมโซลูชัน Leetcode เงินเดือนขั้นต่ำและสูงสุด205
427อัลกอริทึมของ Prim205
428โซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่องสูงสุด205
429ค้นหาผู้ชนะใน Tic Tac Toe Game Leetcode Solution204
430ความยาวของ subarray ที่ใหญ่ที่สุดที่มีองค์ประกอบที่อยู่ติดกัน204
431ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล204
432จัดเรียงจำนวนเต็มตามจำนวน 1 บิต Leetcode Solution203
433นับสตริงย่อยด้วยจำนวน 0s, 1s และ 2s ที่เท่ากัน203
434พิมพ์ subarrays ทั้งหมดด้วยผลรวม 0203
435จัดเรียงสแต็กโดยใช้การเรียกซ้ำ203
436ค้นหาคู่ทั้งหมด (a, b) ในอาร์เรย์เพื่อให้ a% b = k203
437Subarrays ที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน203
438ถอดรหัสสตริง203
439เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย Stock III Leetcode Solution202
440จำนวนตัวเลขที่เล็กกว่าโซลูชัน Leetcode จำนวนปัจจุบัน202
441ตรวจสอบว่า N และโซลูชัน Leetcode มีอยู่สองชั้นหรือไม่202
442การใช้งานแคช LRU202
443หมายเลขคาตาลันที่ N202
444ความสามารถในการจัดส่งพัสดุภายใน D Days Leetcode Solution202
445จำนวนเต็มย้อนกลับ201
446ย้อนกลับกองโดยใช้การเรียกซ้ำ201
447หมายเลขฟีโบนักชี โซลูชัน LeetCode201
448นับคู่จากรายการที่เชื่อมโยงสองรายการซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด201
449ค้นหาหมายเลขที่ซ้ำกัน200
450Fizz Buzz200
451ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array Leetcode Solution200
452ลบจำนวนองค์ประกอบขั้นต่ำที่ไม่มีองค์ประกอบทั่วไปอยู่ในทั้งสองอาร์เรย์200
453ลบผลิตภัณฑ์และผลรวมของตัวเลขของ Integer Leetcode Solution200
454โซลูชัน LeetCode อาร์เรย์โมโนโทนิก199
455ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution199
456ค้นหาองค์ประกอบที่มีอยู่ในอาร์เรย์แรกไม่ใช่ในวินาที199
457Reverse Vowels ของ String Leetcode Solution199
458ย้อนกลับรายการที่เชื่อมโยง198
459ดักจับน้ำฝน Leetcode Solution198
460จำนวนเต็มเป็นคำภาษาอังกฤษ198
461คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Trie198
462องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุด Kth ใน Array Leetcode Solutions198
463แก้ไขระยะทาง198
464นับและพูด198
465สร้างสตริงที่มีอักขระที่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนคี่197
466ย้อนกลับสตริง197
467หอคอยซ้ำแห่งฮานอย197
468ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงเดี่ยว197
469อัลกอริทึม MiniMax197
470subarray ที่ยาวที่สุดที่ไม่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากกว่า K197
471แถวที่อ่อนแอที่สุด K ในโซลูชัน Matrix Leetcode197
472ผสานสองรายการที่เชื่อมโยงที่เรียงลำดับ197
473การจัดข้อความให้เหมาะสม โซลูชัน LeetCode197
474อัลกอริทึม Floyd Warshall197
475ผลรวมของช่วง Subarray Leetcode Solution197
476ระดับของอาร์เรย์196
477ลบโหนดจากรายการที่เชื่อมโยงโดยไม่มีตัวชี้หัว196
478น้ำท่วมเติม LeetCode196
479การเรียงลำดับคิวโดยไม่ต้องเว้นวรรค196
480ค้นหาองค์ประกอบที่ซ้ำกัน196
481ค้นหาองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั่วไปสำหรับทุกแถวของเมทริกซ์196
482โซลูชัน Leetcode ที่สำคัญช้าที่สุด196
483Word Ladder โซลูชัน LeetCode196
484คำนำหน้าในการแปลง Postfix195
485โซลูชัน Leetcode แบบสุ่ม195
486ย้อนกลับคำในสตริง III LeetCode Solution195
487หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel Leetcode Solution195
488การเรียงลำดับแบบวนซ้ำของทรีไบนารี195
489ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด194
490สตริงย่อยที่มีการต่อคำทั้งหมด194
491ค้นหาดัชนีของวงเล็บปิดสำหรับวงเล็บเปิดที่กำหนดในนิพจน์194
492สตริงวงเล็บที่ถูกต้อง194
493ผลรวมเป้าหมาย194
494สลับโซลูชัน Array Leetcode194
495มุมมองด้านบนของ Binary Tree194
496จัดเรียงสตริงไบนารีใหม่เป็นรายการ x และ y สำรอง193
497โซลูชัน Leetcode ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล193
498ค้นหาองค์ประกอบการทำซ้ำหลายรายการในอาร์เรย์แบบอ่านอย่างเดียว193
499ออกแบบระบบจอดรถ Leetcode Solution193
500ค้นหาสี่องค์ประกอบที่รวมเป็นค่าที่กำหนด (Hashmap)193
501Postfix เป็น Prefix Conversion193
502ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution193
503ค้นหาองค์ประกอบที่ขาดหายไปของช่วง193
504จับคู่กับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด193
505Palindrome ที่สั้นที่สุด192
506ลำดับความสำคัญใน C ++192
507พื้นที่สูงสุดของเกาะ192
508โซลูชัน Leetcode คูณสตริง192
509ค้นหาตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้ายขององค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ Leetcode Solution192
510ต่อไป Greater Element I Leetcode Solution192
511ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันภายในระยะ k จากกันหรือไม่192
512นับและพูด Leetcode Solution191
513การต่อกันของ Array LeetCode Solution191
514ซิกแซกการแปลง LeetCode โซลูชั่น191
515Kth องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในโซลูชัน Leetcode แบบสตรีม191
516Recursion191
517ใช้สแต็กโดยใช้คิวเดียว191
518ค้นหา subarray ด้วยผลรวมที่กำหนด (จัดการกับ Negative Numbers)191
519ผสานช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน191
520องค์ประกอบที่แตกต่างของ K-th ในอาร์เรย์191
521คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้การเรียงลำดับ190
522ตรวจสอบวงเล็บสมดุลในนิพจน์190
523กระโดดเกม โซลูชัน Leetcode190
524จำนวนขั้นตอนในการลดจำนวนเป็น Zero Leetcode Solution190
525ใช้ Stack โดยใช้ Queues190
526องค์ประกอบความถี่ที่ยิ่งใหญ่ถัดไป190
527ขั้นต่ำการย้ายไปยัง Equal Array Elements Leetcode Solution190
528ปัญหาช่วงเวลาของสต็อก190
529เด็ก ๆ ที่มี Candies Leetcode Solution จำนวนมากที่สุด190
530การกลับวงเล็บขั้นต่ำ189
531นับจำนวนแฝดที่มีผลิตภัณฑ์เท่ากับจำนวนที่กำหนด189
532จุดตัดของสองอาร์เรย์189
533ย้ายศูนย์ LeetCode Solution188
534ค้นหา N จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกันรวมเป็น Zero Leetcode Solution188
535Subarray ที่เล็กที่สุดเมื่อเกิดองค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดทั้งหมด188
536ภาชนะที่มีน้ำมากที่สุด188
537สลับอาร์เรย์188
538ดัชนีสูงสุดในอาร์เรย์ภูเขา188
539แปลงอาร์เรย์เป็นแบบซิกแซก188
540Subarray ที่ต่อเนื่องกันที่ใหญ่ที่สุด188
541น้ำหนักหินสุดท้าย187
542โซลูชัน Leetcode ของ Isomorphic Strings187
543ปัญหาปุ่มกดตัวเลขบนมือถือ187
544Sudoku ที่ถูกต้อง187
545อัศวินขั้นต่ำย้ายโซลูชัน LeetCode187
546แปลง BST ปกติเป็น BST สมดุล187
547เปลี่ยนอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับของตัวเลขจาก 1 เป็น N186
548การดำเนินการลบขั้นต่ำเพื่อทำให้องค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์เหมือนกัน186
549Anagrams ที่ถูกต้อง186
550จัดเรียงตัวเลขที่กำหนดให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด186
551Excel Sheet ชื่อคอลัมน์ Leetcode โซลูชัน186
552นับจำนวนโหนดในระดับที่กำหนดในแผนภูมิโดยใช้ BFS186
553ลบโหนดในรายการที่เชื่อมโยง Leetcode Solution186
554Leetcode อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน186
555ความยาวของ Last Word Leetcode Solution186
556แจกจ่ายขนมให้กับผู้คน Leetcode Solution186
557การเกิดกลุ่มขององค์ประกอบอาร์เรย์หลายครั้งเรียงลำดับตามการเกิดครั้งแรก185
558จำนวนจังหวัด โซลูชั่น Leetcode185
559โซลูชัน Leetcode สามเหลี่ยมปริมณฑลที่ใหญ่ที่สุด185
560สี่เหลี่ยมผืนผ้าผลรวมสูงสุดในเมทริกซ์ 2 มิติ185
561ผลรวมด้านซ้ายออกจาก Leetcode Solutions185
562เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น185
563ปัญหากระเป๋าเป้185
564เป็นโซลูชัน Leetcode ที่ตามมา185
565ระยะการขัดขวาง185
566ปัญหาเหมืองทอง184
567จำนวนเต็มลบแรกในทุกหน้าต่างขนาด k184
568โซลูชัน Leetcode ของ Island Perimeter184
569Koko กินกล้วย Leetcode Solution184
570จำนวนเต็มเป็นโรมัน184
571วงจรรายการที่เชื่อมโยง II โซลูชัน LeetCode184
572แปลงอาร์เรย์ที่เรียงลำดับเป็นโซลูชัน Leetcode ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี183
573จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสองชุดที่กำหนดไม่ปะติดปะต่อกัน?183
574สร้างอาร์เรย์จากโซลูชันการเรียงสับเปลี่ยน Leetcode183
5753Sum โซลูชั่น LeetCode ที่ใกล้ที่สุด183
576ค้นหาคำที่สามารถสร้างขึ้นโดยอักขระ Leetcode Solution183
577การใช้งาน Deque โดยใช้อาร์เรย์แบบวงกลม183
578ค้นหาผลรวมของผลรวมอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดสำหรับอาร์เรย์ที่กำหนด183
579วิธีถอดรหัส182
580ความแตกต่างสูงสุดระหว่างดัชนีแรกและดัชนีสุดท้ายขององค์ประกอบในอาร์เรย์182
581ค้นหาว่านิพจน์มีวงเล็บซ้ำหรือไม่182
582โซลูชัน Leetcode หมายเลข N-th Tribonacci182
58301 โซลูชัน Matrix LeetCode182
584การดำเนินการขั้นต่ำในการแปลง X เป็น Y182
585ผลรวมเส้นทางสูงสุดในรูปสามเหลี่ยม182
586โซลูชัน Leetcode เรียงลำดับอาร์เรย์182
587กำหนดคุกกี้ Leetcode Solution182
588ชุดค่าผสม Leetcode182
589สรุปช่วง Leetcode โซลูชัน182
590ตะแกรงของ Eratosthenes181
591โซลูชันอัญมณีและหิน Leetcode181
592ระยะทางสูงสุดในอาร์เรย์181
593เส้นทางที่สั้นที่สุดในตารางที่มีการขจัดอุปสรรค LeetCode Solution181
594ต้นไม้ค้นหาไบนารีที่ไม่ซ้ำใคร180
595นับลำดับต่อมาทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์น้อยกว่า K180
596ค้นหาความแตกต่างขั้นต่ำระหว่างสององค์ประกอบใด ๆ180
597ลบองค์ประกอบรายการที่เชื่อมโยง Leetcode โซลูชัน180
598LRU Cache LeetCode Solution180
599จำนวนขั้นต่ำของชุดย่อยที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน180
600ผลที่ตามมาเพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด180
601การจัดเรียงฟองโดยใช้สองกอง180
602หมุนรายการ Leetcode โซลูชัน179
603แทรก Interval Leetcode Solution179
604จำนวนครั้งสูงสุดของโซลูชัน Leetcode ของสตริงย่อย179
605ค้นหาค่าจำนวนเต็มบวกที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแสดงเป็นผลรวมของชุดย่อยใด ๆ ของอาร์เรย์ที่กำหนด179
606หมุนภาพ โซลูชัน LeetCode179
607จัดเรียงอักขระตามความถี่ โซลูชัน LeetCode179
608ระยะห่างระหว่างบัสหยุด Leetcode Solution178
609ดักน้ำฝน LeetCode Solution178
610จำนวนขั้นต่ำในการสร้างโซลูชัน Anagram Leetcode สองสตริง178
611การทำงานของ XOR ในโซลูชัน Array Leetcode178
612ต้นทุนขั้นต่ำในการจ้างคนงาน K178
613ลบการเกิดขึ้นทั้งหมดของสตริงย่อย LeetCode Solution177
614จะสร้าง Mergable Stack ได้อย่างไร?177
615ย้อนกลับสแต็กโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมใน O (n)177
616วิธีการวนซ้ำเพื่อหาความสูงของไบนารีทรี177
617ตรวจสอบว่าสามารถจัดเรียงคิวเป็นคิวอื่นโดยใช้สแต็กได้หรือไม่177
618โซลูชัน LeetCode ต้นไม้เดียวกัน177
619ฐานที่เล็กที่สุด177
620รูปแบบคำ177
621ปัญหาการตัดคำ177
622การเรียงสับเปลี่ยนในสตริง Leetcode Solution176
623ปัญหาการเปลี่ยนเหรียญ176
624ผลรวมสองชุดที่ไม่ทับซ้อนกัน176
625การพิมพ์วงเล็บในปัญหาการคูณเมทริกซ์176
626ลบคำเดียวกันที่ต่อเนื่องกันในลำดับ176
627การประยุกต์ใช้การค้นหาแรกกว้างและการค้นหาครั้งแรกเชิงลึก176
628จำนวนช็อคโกแลตสูงสุดที่จะแจกจ่ายในหมู่นักเรียน k เท่า ๆ กัน176
629โจรปล้นบ้าน176
630การแทรกขั้นต่ำเพื่อสร้าง palindrome ที่อนุญาตการเรียงสับเปลี่ยน176
631GCD ของตัวเลขสองตัว175
632สตริง Isomorphic175
633จำนวนขั้นต่ำขององค์ประกอบที่แตกต่างกันหลังจากลบรายการ m175
634กบกระโดด Leetcode โซลูชั่น175
635ตรวจสอบว่าเป็นโซลูชัน Leetcode แบบเส้นตรงหรือไม่175
636การจัดรูปแบบคีย์ใบอนุญาตโซลูชัน Leetcode175
637เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้น LeetCode Solution175
638การติดตามองค์ประกอบสูงสุดในปัจจุบันในกอง174
639จำนวนต่อเนื่องสูงสุดที่มีอยู่ในอาร์เรย์174
640ผสานสองต้นไม้ค้นหาแบบไบนารีที่สมดุล174
641จัดเรียงอาร์เรย์ตาม Parity LeetCode Solution174
642ค้นหาโซลูชัน LeetCode หมายเลขที่ซ้ำกัน174
643เกมหิน LeetCode174
644อัลกอริทึมการทาสีรั้ว174
645ลดจาน LeetCode Solution174
646จัดระเบียบสตริงใหม่174
647ค้นหาค่าระยะทางระหว่างสองอาร์เรย์ Leetcode Solution173
648โซลูชัน LeetCode หมายเลข Strobogrammatic173
649แยก 0s และ 1s ใน Array173
650K ช่องว่าง LeetCode173
651การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode173
652ความลึกขั้นต่ำของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี173
653แบบสอบถามสำหรับจำนวนองค์ประกอบอาร์เรย์ที่มีค่าในช่วงที่กำหนด173
654กระดิกเรียง173
655แทนที่องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโซลูชัน Leetcode ด้านขวา173
656ระยะห่างของเซลล์ที่ใกล้ที่สุดโดยมี 1 ในเมทริกซ์ไบนารี173
657ค้นหาผลรวมระดับสูงสุดใน Binary Tree172
658ผลรวมของ f (a [i], a [j]) เหนือทุกคู่ในอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม n172
659โซลูชัน Leetcode ที่ถูกต้องของ Palindrome II172
660แปลงอาร์เรย์เป็นรูปแบบย่อ172
661การรวมตัวอักษรของหมายเลขโทรศัพท์172
662ความสมดุลของบัญชีที่เหมาะสมที่สุด โซลูชัน LeetCode172
663ค้นหา d ที่ใหญ่ที่สุดใน Array เพื่อให้ a + b + c = d172
664ฉลากพาร์ติชั่น LeetCode Solution172
665สร้างตัวเลขขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด172
666พลิกโซลูชัน LeetCode ของรูปภาพ172
667K ช่องว่าง172
668ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จาก Data Stream Leetcode Solution171
669เส้นทางที่ยาวที่สุดในเมทริกซ์ LeetCode Solution171
670สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระอย่างน้อย K ซ้ำ LeetCode Solution171
671Binary Tree Zigzag Level Order Traversal โซลูชัน LeetCode171
672การสุ่มตัวอย่างอ่างเก็บน้ำ171
673โซลูชัน LeetCode เวลาว่างของพนักงาน171
674สตริงย่อยที่ยาวที่สุดที่มีอักขระ K Distinct มากที่สุด LeetCode Solution171
675Kth ไม่มีโซลูชัน Leetcode จำนวนบวกที่ขาดหายไป171
676เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นด้วย Cooldown Leetcode Solution171
677Palindrome ที่ถูกต้อง170
678เส้นทางที่มีมูลค่าขั้นต่ำสูงสุด โซลูชัน LeetCode170
679ผลรวมของโซลูชัน Leetcode Subarrays ความยาวคี่ทั้งหมด170
680ค้นหาโหนดที่มีค่าต่ำสุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี170
681โซลูชัน Leetcode ของ Perfect Square ที่ถูกต้อง170
682ค้นหาคู่ที่มีผลรวมที่กำหนดเพื่อให้องค์ประกอบของคู่อยู่ในแถวที่ต่างกัน170
683BFS กับ DFS สำหรับ Binary Tree170
684อักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตริง LeetCode Solution170
685จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่ตามลำดับ - เล็กที่สุดใหญ่สุดอันดับ 2 เล็กสุดอันดับ 2170
686พิมพ์หมายเลขฟีโบนักชีตามลำดับย้อนกลับ169
687ค้นหาคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใน Array169
688Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree169
689กู้คืนโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี169
690ค้นหาตัวหารที่เล็กที่สุดที่ได้รับ Threshold Leetcode Solution169
691พาร์ติชันอาร์เรย์ออกเป็นสามส่วนด้วยโซลูชัน Leetcode ที่เท่ากัน168
692ค้นหาใบของ Binary Tree LeetCode Solution168
693นับโหนดที่ดีในโซลูชัน Leetcode แบบไบนารีทรี168
694Lucky Numbers ในโซลูชัน Matrix Leetcode168
695จัดเรียงอาร์เรย์โดยการเพิ่มความถี่ Leetcode Solution168
696จำนวนลูกเต๋าทอยด้วยผลรวมเป้าหมาย โซลูชัน LeetCode168
697การเพิ่มโซลูชัน Leetcode สตริงที่ลดลง168
698ชุดย่อย Sum Leetcode168
699ตรวจสอบว่าอาร์เรย์สองสตริงเป็นโซลูชัน Leetcode ที่เทียบเท่าหรือไม่168
700Binary Tree ลำดับระดับซิกแซก Traversal168
701ผลิตภัณฑ์สูงสุดของสององค์ประกอบในโซลูชัน Array Leetcode168
702เพื่อลด Leetcode Solution ตัวพิมพ์เล็ก168
703ลบโหนด Nth จากส่วนท้ายของรายการที่เชื่อมโยงที่กำหนด168
704โซลูชัน Leetcode เส้นทางที่ไม่ซ้ำ II168
705ย้อนกลับเฉพาะตัวอักษร LeetCode Solution168
706ลำดับการเรียงสับเปลี่ยน LeetCode Solution168
707งูและบันได LeetCode Solution167
708ช่วงที่ยาวที่สุดที่มีผลรวมเดียวกันในอาร์เรย์ไบนารีสองอาร์เรย์167
709ค้นหาอักขระที่ไม่ซ้ำกันในสตริง167
710สร้าง BST จาก Preorder Traversal ที่กำหนด167
711การเติมตัวชี้ทางขวาถัดไปในแต่ละโหนด167
712หุ่นยนต์ทำความสะอาดห้อง Leetcode Solution167
713แปลงตัวเลขเป็นเลขฐานสิบหก Leetcode Solution167
714พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก167
715โซลูชันการบีบอัดสตริง LeetCode167
716ลบวงเล็บไม่ถูกต้อง Leetcode Solution167
717ตรวจสอบว่าสองนิพจน์พร้อมวงเล็บเหมือนกันหรือไม่167
718แก้ไขระยะทาง LeetCode Solution167
719การย้อนกลับคิวโดยใช้การเรียกซ้ำ167
720โซลูชัน LeetCode Array ที่ไม่ลดลง167
721Binary Tree ค่าสูงสุดของเส้นทางรวม LeetCode Solution166
722โซลูชัน Leetcode องค์ประกอบส่วนใหญ่ II166
723พลังของโซลูชัน Leetcode สี่ตัว166
724subarray ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีจำนวน 0 และ 1 เท่ากัน166
725ค้นหาผลคูณที่ใหญ่ที่สุดของ 3166
726ระยะห่างขั้นต่ำระหว่าง BST Nodes Leetcode Solution166
727แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes Leetcode Solution166
728จำนวนเหรียญสูงสุดที่คุณสามารถรับโซลูชัน Leetcode166
729สตริงเป็นจำนวนเต็ม (atoi) LeetCode Solution166
730ค้นหาความลึกสูงสุดของวงเล็บที่ซ้อนกันในสตริง166
731อันดับ Transform ของ Array Leetcode Solution165
732ตัวสลับหลอดไฟ โซลูชัน LeetCode165
733มอร์ริส Traversal165
734สร้างอาร์เรย์ที่เรียงลำดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากองค์ประกอบทางเลือกของอาร์เรย์ที่จัดเรียงสองรายการที่กำหนด165
735นับสี่เท่าจากสี่อาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x165
736โซลูชัน Leetcode จำนวนที่น่าเกลียด165
737Stack Permutations (ตรวจสอบว่าอาร์เรย์เป็นการเรียงลำดับแบบสแต็กของอื่น ๆ หรือไม่)165
738กู้คืนที่อยู่ IP โซลูชัน Leetcode165
739ค้นหาว่าอาร์เรย์เป็นส่วนย่อยของอาร์เรย์อื่นหรือไม่165
740ตัวเลขที่มีความถี่เฉพาะมากกว่าหรือเท่ากับ k165
741Add and Search Word - การออกแบบโครงสร้างข้อมูล LeetCode165
742ต้นทุนขั้นต่ำสำหรับตั๋ว โซลูชัน Leetcode165
743ผลิตภัณฑ์สูงสุดของ LeetCode Solution สามตัวเลข164
744กำไรสูงสุดในการจัดตารางงาน Leetcode Solution164
745องค์ประกอบที่ขาดหายไป k-th ในลำดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีอยู่ในลำดับที่กำหนด164
746จำนวน NGE ทางด้านขวา164
747ดำเนินการเปลี่ยนสตริง Leetcode164
748โซลูชัน LeetCode ของรถแข่ง164
749ผสานสอง Binary Trees LeetCode Solution164
750พิมพ์ต้นไม้ไบนารีตามลำดับแนวตั้ง164
751สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดในฮิสโตแกรม LeetCode Solution164
752โซลูชัน Leetcode ระยะทางที่ติดขัด163
753การจับคู่นิพจน์ทั่วไป163
754โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุด 69 หมายเลข163
755จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode163
756ลดจำนวนคู่สูงสุดใน Array LeetCode Solution163
757สแต็กตามอาร์เรย์ที่เติบโตได้163
758แนวทางตามคิวสำหรับอักขระที่ไม่ซ้ำตัวแรกในสตรีม163
759ค้นหารายการที่ซ้ำกันทั้งหมดใน Array LeetCode Solution163
760ค้นหาองค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด K163
761ปัญหาการปูกระเบื้อง163
762ค่าสัมประสิทธิ์ทวินาม163
763ประเมินการย้อนกลับของสัญกรณ์โปแลนด์ LeetCode Solution162
764รูปแบบคำ โซลูชัน LeetCode162
765การลบในทรีไบนารี162
766หมายเลขที่ถูกต้อง162
767โซลูชัน Leetcode แถวแป้นพิมพ์162
768เกมกระโดด162
769บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน I Leetcode Solution162
770องค์ประกอบที่จะเพิ่มเพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดของช่วงมีอยู่ในอาร์เรย์162
771น้ำหนักรายการที่ซ้อนกัน Sum II โซลูชัน LeetCode162
772เส้นทแยงมุมของต้นไม้ไบนารี162
773ค้นหาค่ามัธยฐานจากสตรีมข้อมูล LeetCode Solution162
774ลบวงเล็บออกจากสตริงพีชคณิตที่มีตัวดำเนินการ + และ -162
775จัดเรียงรายการที่เชื่อมโยงเป็น BST ที่สมดุล162
776คลายการบีบอัดโซลูชัน Leetcode รายการที่เข้ารหัสความยาวรัน161
777การเปรียบเทียบสตริงที่มีสัญลักษณ์แทน161
778โปรแกรมสำหรับปัญหา Bridge and Torch161
779ตัวเลขทั้งหมดที่ไม่มีตัวเลขซ้ำในช่วง161
780นับรายการทั่วไปในทั้งสองรายการ แต่มีราคาต่างกัน161
781พลิกโซลูชัน LeetCode Binary Tree161
782ความลึกสูงสุดของ N-ary Tree Leetcode Solution161
783เวลาขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเน่าส้มทั้งหมด161
784ค้นหาในโซลูชัน Leetcode Tree Search แบบไบนารี161
785ค้นหาสูตรอาหารที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากวัสดุที่มอบให้ LeetCode Solution161
786ผสานโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับแล้ว161
787ต้นไม้ที่มีความสูงต่ำสุด161
788ผสาน K เรียงลำดับรายการที่เชื่อมโยง161
789โซลูชัน Leetcode โฟลเดอร์บันทึกของ Crawler160
790อาร์เรย์พิเศษที่มีองค์ประกอบ X มากกว่าหรือเท่ากับ X Leetcode โซลูชัน160
791คำที่ใช้บ่อย K อันดับต้น ๆ โซลูชัน LeetCode160
792ผลิตภัณฑ์ Subarray น้อยกว่า K LeetCode Solution160
793ความยาวสูงสุดของสตริงที่ต่อกันด้วยอักขระที่ไม่ซ้ำ Leetcode Solution160
794โซลูชัน Leetcode ต้นไม้สมมาตร160
795ตรวจสอบว่า Array Pairs สามารถหารด้วย k LeetCode Solution ได้หรือไม่160
796ตรวจสอบ Palindrome หลังจากแบบสอบถามการแทนที่อักขระทุกครั้ง160
797โซลูชันฐาน 7 Leetcode160
798ความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น โซลูชัน LeetCode160
799หนึ่งแก้ไขระยะทาง LeetCode โซลูชั่น160
800Kth บรรพบุรุษของโหนดในไบนารีทรี160
801ค้นหาว่ามีเส้นทางอยู่ในกราฟ Leetcode Solution160
802วงจรรายการที่เชื่อมโยง160
803สร้างจำนวนขั้นต่ำจากลำดับที่กำหนด160
804ความลึกของการซ้อนสูงสุดของวงเล็บ Leetcode Solution160
805เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีผลรวมเป็น 0159
806โซลูชัน Space Optimized DP สำหรับปัญหากระเป๋าเป้ 0-1159
807คิวแบบวงกลม159
808ราคาสุดท้ายพร้อมส่วนลดพิเศษใน Shop Leetcode Solution159
809พาร์ทิชันไปยัง K Equal Sum Subsets Leetcode Solution159
810ตารางเรียน II - LeetCode159
811ลำดับความสำคัญโดยใช้รายการที่เชื่อมโยงแบบทวีคูณ159
812โซลูชั่น N-Queens LeetCode159
813Last Stone Weight II โซลูชัน LeetCode159
814Subarray ที่ยาวที่สุดมีจำนวน 1s มากกว่า Count of 0s159
815วางดอกไม้ได้ LeetCode Solution159
816แยกสตริงใน Balanced Strings Leetcode Solution159
817โซลูชันกำแพงอิฐ LeetCode159
818จำนวนเกาะ II โซลูชัน LeetCode159
819Swaps ขั้นต่ำเพื่อสร้าง Strings Equal Leetcode Solution158
820เปลี่ยนกราฟ158
821การสั่งซื้อล่วงหน้าแบบวนซ้ำ158
822การแสดงออกที่สมดุลพร้อมการเปลี่ยน158
823ตรวจสอบว่า Array เป็นแบบเรียงซ้อนได้หรือไม่158
824ผลรวมขั้นต่ำของการคูณของจำนวน n158
825จัดเรียงอาร์เรย์ตามลำดับที่กำหนดโดยอาร์เรย์อื่น158
826ต้นไม้ช่วงเวลา158
827ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ LeetCode Solution158
828ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่จัดเรียง II158
829โซลูชัน Leetcode ส่วนเติมเต็ม158
830Tree Traversal (สั่งซื้อล่วงหน้า, Inorder & Postorder)158
831ทางออกที่ใกล้ที่สุดจากทางเข้าใน Maze LeetCode Solution157
832เวลาขั้นต่ำในการเยี่ยมชมทุกจุด Leetcode Solution157
833สวอปขั้นต่ำเพื่อให้ลำดับเพิ่มขึ้น157
834ลบโหนดที่ N ออกจากจุดสิ้นสุดของรายการ Leetcode Solution157
835รายการพาร์ติชั่น Leetcode Solution157
836กระโดดขั้นต่ำเพื่อไปถึงหน้าแรก โซลูชัน LeetCode157
837ระบุและทำเครื่องหมายวงเล็บที่ไม่ตรงกันในนิพจน์157
838การค้นหาแบบไบนารีการค้นหาทรีและการแทรก157
839ค้นหาโซลูชัน Leetcode 2D Matrix II157
840ค้นหาผลรวมสูงสุดที่เป็นไปได้ของสามกอง157
841รูปแบบสตริงย่อยซ้ำ LeetCode Solution157
842องค์ประกอบที่ขาดหายไปในโซลูชัน LeetCode ที่เรียงลำดับ157
843เรียงสี157
844จัดเรียงอาร์เรย์เป็น BST ที่สมดุล156
845การคูณเมทริกซ์ลูกโซ่156
846LCS (ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด) ของสามสาย156
847เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Leetcode Solution156
848ค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง156
849ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่กำหนดสามารถแสดงถึงการสั่งซื้อล่วงหน้าของโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารีได้หรือไม่156
850จำนวนวันระหว่างสองวัน โซลูชัน LeetCode156
851อันดับสัมพัทธ์ Leetcode Solution156
852วงเล็บที่ถูกต้อง โซลูชัน Leetcode156
853เรียงลำดับ Array ตาม Parity II Leetcode Solution156
854เรียงลำดับข้อมูลใหม่ในไฟล์บันทึก LeetCode Solution156
855จำนวนขั้นต่ำของการกระโดดเพื่อไปให้ถึงจุดสิ้นสุด156
856ให้อาร์เรย์ของคู่ค้นหาคู่สมมาตรทั้งหมดในนั้น155
857รับสูงสุดในโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่สร้างขึ้น155
858นับวิธีขึ้นบันไดที่ n โดยใช้ขั้นตอนที่ 1, 2 หรือ 3155
859ผลรวมซับเรย์ขนาดสูงสุดเท่ากับ k155
860แปลง BST เป็น Min Heap155
861ค้นหา subarray ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด155
862พจนานุกรมคนต่างด้าว โซลูชัน LeetCode155
863โคลนกราฟ โซลูชัน LeetCode155
864จำนวนก๊อกขั้นต่ำในการรดน้ำสวน LeetCode Solution155
865แบบสอบถามผลรวมช่วงที่ไม่มีการอัปเดต154
866เซตย่อยที่มีผลรวมหารด้วยม154
867ค้นหาเฉพาะองค์ประกอบที่ทำซ้ำระหว่าง 1 ถึง N-1154
868ผลรวมของจำนวนที่น้อยกว่าและมากกว่าที่ใกล้ที่สุด154
869ทำให้สองอาร์เรย์เท่ากันโดยการย้อนกลับอาร์เรย์ย่อย Leetcode Solution154
870แทรกลบ GetRandom154
871การเลื่อนระดับคำสั่งในรูปแบบ Spiral154
872โปรแกรมตรวจสอบว่าต้นไม้ไบนารีเป็น BST หรือไม่154
873โซลูชัน Leetcode ของ Spiral Matrix II154
874เส้นทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด154
875ค้นหาแฝดทั้งหมดที่มีผลรวมเป็นศูนย์154
876ออกแบบ Stack ด้วยการทำงานที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution154
877ตำแหน่งที่สว่างที่สุดบนถนน LeetCode Solution154
878เส้นทางผลรวมขั้นต่ำในรูปสามเหลี่ยม154
879นับองค์ประกอบที่แตกต่างในทุกหน้าต่างขนาด K154
880แบบสอบถาม LCM ช่วง153
881วิธีที่น่าสนใจในการสร้างเลขฐานสองจาก 1 ถึง n153
882นับจำนวนลบในโซลูชัน LeetCode Matrix ที่เรียงลำดับ153
883ปัญหาการจับคู่เพื่อน153
884ออกแบบประวัติเบราว์เซอร์ โซลูชัน LeetCode153
885องค์ประกอบที่อยู่ติดกันที่แตกต่างกันในอาร์เรย์153
886ลำดับต่อมาของขนาด K ด้วยโซลูชัน LeetCode จำนวนคู่ที่ใหญ่ที่สุด153
887ตรวจสอบว่า Binary Tree ที่ระบุนั้นสมบูรณ์หรือไม่153
888การแบ่งอาร์เรย์ออกเป็นคู่ด้วยผลรวมหารด้วย K152
889เดาหมายเลขโซลูชัน LeetCode ที่สูงขึ้นหรือต่ำลง152
890ค่าเฉลี่ยของระดับในต้นไม้ไบนารี152
891ที่เก็บคีย์-ค่าตามเวลา LeetCode Solution152
892ใส่ลงใน Postfix152
893การส่งผ่านหลังการสั่งซื้อซ้ำโดยใช้สองกอง152
894ตรวจสอบว่าอาร์เรย์ที่ระบุสามารถแสดงถึงการส่งผ่านของลำดับระดับของ Binary Search Tree หรือไม่152
895โซลูชัน Leetcode อุณหภูมิรายวัน152
896ยูเนี่ยนและจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ152
897แทรกลงในโซลูชัน Leetcode แบบต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี152
898ค้นหาอักขระทั่วไป Leetcode Solution152
899เดาตัวเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่า II152
900ลบและรับ152
901ตรวจสอบว่าองค์ประกอบสแต็กติดต่อกันเป็นคู่หรือไม่152
902โซลูชัน LeetCode แนวขวางในแนวทแยง152
903จัดคิวโดยใช้ Stacks152
904ค้นหาแถวที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดของแถวที่กำหนดในเมทริกซ์151
905สร้าง Binary Tree ที่สมบูรณ์จากการเป็นตัวแทนรายการที่เชื่อมโยง151
906GCD ของช่วงดัชนีที่กำหนดในอาร์เรย์151
9073 ผลรวม151
908ลำดับของความยาวที่กำหนดโดยทุกองค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับสองเท่าของก่อนหน้านี้151
909ค้นหาระยะห่างระหว่างสองโหนดของ Binary Tree151
910ขวดน้ำ Leetcode Solution151
911เลขพจนานุกรม Leetcode Solution151
912ข้อความค้นหาสำหรับ GCD ของอาร์เรย์ทั้งหมดยกเว้นองค์ประกอบในช่วงที่กำหนด151
913น้ำมะนาวเปลี่ยน Leetcode Solution151
914Robot Bounded In Circle โซลูชัน LeetCode151
915จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ arr [i] เท่ากับ i151
916K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST เมื่อไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน BST151
917แปลงรายการที่จัดเรียงเป็นโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี150
918คะแนนสูงสุดหลังจากแยกโซลูชัน Leetcode แบบสตริง150
919พจนานุกรมคนต่างด้าว150
920ปฏิทินของฉัน I LeetCode Solution150
921จัดเรียง Array ใหม่เช่น arr [i]> = arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคู่และ arr [i] <= arr [j] ถ้าฉันเป็นเลขคี่และ j <i150
922ผสาน Leetcode สองรายการที่เรียงลำดับ150
923โซลูชัน Leetcode เมืองปลายทาง150
924จำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำน้อยที่สุดหลังจากลบ K Leetcode Solution150
925การแบ่งอาร์เรย์สามวิธีรอบ ๆ ช่วงที่กำหนด150
926รูปแบบเกิดขึ้นโดยใช้ Stack150
927โซลูชัน Leetcode ระยะทางสั้นที่สุด150
928ผลรวมแนวตั้งในต้นไม้ไบนารีที่กำหนด150
929จำนวนหมู่เกาะที่แตกต่าง โซลูชัน Leetcode150
930โซลูชัน LeetCode การข้ามเส้นทแยงมุม150
931BFS สำหรับ Disconnected Graph150
932วิเคราะห์รูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ LeetCode Solution150
933จัดเรียงช่องว่างใหม่ระหว่าง Words Leetcode Solution149
934ต้นไม้ที่มีความสูงขั้นต่ำ โซลูชัน LeetCode149
935หน้าต่างบานเลื่อนสูงสุด149
936ค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองรายการ149
937Triplets ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่รวมเป็นมูลค่าที่กำหนด149
938เมทริกซ์ย่อยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนเท่ากับ 1 และ 0149
939ตั้งค่าโซลูชัน Leetcode ของเมทริกซ์เป็นศูนย์149
940นับ Subarrays ที่มีองค์ประกอบคู่และคี่เหมือนกัน149
941สร้าง Rectangle Leetcode Solution149
942Reverse Nodes ใน K-Group149
943นับ subarrays ที่สูงสุดรองลงมาก่อนสูงสุด149
944สร้าง BST จาก Level Order Traversal ที่กำหนด148
945จำนวนคู่ที่เทียบเท่ากับโซลูชัน Leetcode ของ Domino148
946ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากรายการที่เรียงลำดับ II LeetCode Solution148
947เพิ่มผลรวมอาร์เรย์ให้สูงสุดหลังจาก K Negations Leetcode Solution148
948เรือกวาดทุ่นระเบิด LeetCode โซลูชั่น148
949ผลรวม Subarray สูงสุดไม่รวมองค์ประกอบบางอย่าง148
950สร้างจำนวนสูงสุด148
951นับเมทริกซ์ย่อยด้วยโซลูชัน LeetCode ทั้งหมด148
952ส่วนประกอบที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา148
953ตำแหน่งพิเศษในโซลูชัน Leetcode เมทริกซ์แบบไบนารี148
954พิมพ์ลำดับฟีโบนักชีโดยใช้ 2 ตัวแปร148
955ผลที่ตามมาของ Palindromic ที่ยาวที่สุด148
956โซลูชัน LeetCode ของ Spiral Matrix III148
957ตรวจสอบว่าช่วงเวลาสองช่วงทับซ้อนกันระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่148
958อาร์เรย์ไบนารีหลังจากการดำเนินการสลับช่วง M148
9594 ซัม147
960ผลิตภัณฑ์ของ Array ยกเว้น Self LeetCode Solution147
961ไต่บันได147
962สามารถสร้างความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์จากลำดับ Leetcode Solution147
963ตัดแต่งต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี147
964โซลูชัน Leetcode กองซ้อนความถี่สูงสุด147
965Palindrome Partitioning Leetcode Solution147
966Depth First Search (DFS) สำหรับกราฟ147
967อาร์เรย์ความแตกต่าง | แบบสอบถามการอัปเดตช่วงใน O (1)147
968Binary Tree ลำดับต่อเนื่องที่ยาวที่สุด LeetCode Solution147
969แบ่งอาร์เรย์ออกเป็นลำดับต่อเนื่องกัน146
970รวมผลรวม IV LeetCode โซลูชั่น146
971สามโซลูชั่น Leetcode อัตราต่อรองติดต่อกัน146
972การรวมช่วงเวลา146
973เส้นทางที่ไม่ซ้ำกัน II146
974จุดตัดของสองรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution146
975ค้นหาค่าสูงสุดของค่าต่ำสุดสำหรับทุกขนาดหน้าต่างในอาร์เรย์ที่กำหนด145
976ความยาวของ Fibonacci ที่ยาวที่สุดต่อมา145
977ต้นไม้สมมาตร145
978การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome145
979การค้นหาแรกกว้าง (BFS) สำหรับกราฟ145
980Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด145
981ผสานการเรียง145
982Serialize และ Deserialize Binary Tree145
983นับราคาในช่วง145
984เกม Stone II Leetcode145
985Design Hit Counter โซลูชัน LeetCode145
986แบ่งคำ144
987ในเวลาต่อมาความแตกต่างระหว่าง adjacents เป็นหนึ่ง144
988Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน BST Leetcode144
989โซลูชัน Boomerang Leetcode ที่ถูกต้อง144
990ตรวจสอบว่าคำใดเกิดขึ้นเป็นคำนำหน้าของคำใด ๆ ในประโยค Leetcode Solution144
991ชุดย่อยคู่ที่หารไม่ได้ที่ใหญ่ที่สุด144
992ต้นไม้กลุ่ม144
993การดำเนินการลบทรีค้นหาแบบไบนารี144
994จำนวนผลต่อเนื่องที่ยาวที่สุดที่เพิ่มขึ้น143
995รวบรวมคะแนนสูงสุดในตารางโดยใช้การข้ามสองครั้ง143
996การจับคู่สตริงในโซลูชัน Array Leetcode143
997การชนกันของดาวเคราะห์น้อย LeetCode Solution143
998ค้นหาความแตกต่าง Leetcode Solution143
999การแทรกในทรีไบนารี143
1000ลำดับความยาวสูงสุดที่มีความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่อยู่ติดกันเป็น 0 หรือ 1143
1001ความสูงของต้นไม้ทั่วไปจากอาร์เรย์แม่143
1002การข้ามผ่านขอบเขตของต้นไม้ไบนารี143
1003สตริงย่อยที่ใหญ่ที่สุดระหว่างโซลูชัน Leetcode สองอักขระที่เท่ากัน143
1004นับคู่กับผลรวมที่ได้รับ143
1005สลับจำนวนเต็ม 2n เป็น a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม143
1006ค้นหาทัวร์รอบแรกที่เยี่ยมชมปั๊มน้ำมันทั้งหมด143
1007สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Array LeetCode Solution143
1008ปัญหาพาร์ทิชันของจิตรกร143
1009การส่งผ่านลำดับระดับของต้นไม้ไบนารี143
1010ความยาวสูงสุดของ Subarray ซ้ำ142
1011โซลูชัน Leetcode ของ Word ที่สั้นที่สุด142
1012ค้นหา Subtrees ที่ซ้ำกัน142
1013ตรวจสอบโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี142
1014ค้นหาจำนวนคู่ในอาร์เรย์เพื่อให้ XOR เป็น 0142
1015กราฟต้นไม้ที่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode142
1016ค้นหาการส่งผ่านทางไปรษณีย์ของ BST จากการสั่งซื้อล่วงหน้า142
1017การสร้างผลที่ตามมาที่เพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด (N log N)142
1018ลำดับนิวแมน - คอนเวย์142
1019จำนวนพา ธ พาลินโดรมิกในเมทริกซ์142
1020โซลูชัน LeetCode Maze III142
1021ผลรวมสูงสุดในลำดับต่อมาที่ไม่มีสามตัวติดต่อกัน142
1022ความลึกแบบวนซ้ำครั้งแรกของกราฟ142
1023การส่งผ่านคำสั่งระดับโดยใช้สองคิว142
1024ผลรวมดัชนีขั้นต่ำของสองรายการ142
1025ผลิตภัณฑ์สูงสุดของดัชนีของมหานครถัดไปทางซ้ายและขวา141
1026ฆ่ากระบวนการ LeetCode Solution141
1027ผลรวมสูงสุดของ 3 Subarrays ที่ไม่ทับซ้อนกัน141
1028ปัญหาการจัดวงเล็บแบบบูลีน141
1029จำนวนวิธีสูงสุดในการแบ่งพาร์ติชันโซลูชัน LeetCode ของอาร์เรย์141
1030สิ่งแรกที่ขาดหายไปในเชิงบวก141
1031ถัดไป การเรียงสับเปลี่ยน Leetcode Solution141
1032คำนวณ nCr% p141
1033ต้นไม้ไบนารีที่สมดุล141
1034ถอดรหัสสตริงจาก Alphabet เป็น Integer Mapping Leetcode Solution141
1035จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ตำแหน่งที่สูงกว่าคี่141
1036พิมพ์มุมมองด้านขวาของทรีไบนารี141
1037โซลูชัน LeetCode สตริงย่อยที่ยาวที่สุด141
1038ข้อดีของ BST มากกว่า Hash Table141
1039ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี141
1040โซลูชัน LeetCode สตริงการแย่งชิง141
1041K จุดที่ใกล้ที่สุดไปยังแหล่งกำเนิด Leetcode Solution141
1042โซลูชัน Leetcode ที่ใหญ่ที่สุด141
1043พิมพ์คิวรี Q จำนวนมากขึ้นถัดไป141
1044การแปลงน้ำหนักสูงสุดของสตริงที่กำหนด140
1045เพื่อนวัยที่เหมาะสม LeetCode Solution140
1046สร้างอาร์เรย์ด้วยโซลูชัน Leetcode ของ Stack Operations140
1047สร้าง Binary Tree จากการเป็นตัวแทนของ Parent Array140
1048ตัวเลขที่น่าเกลียด140
1049จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้องค์ประกอบดัชนีมีขนาดเล็กลงและองค์ประกอบดัชนีคี่มีค่ามากกว่า140
1050ขนาดต่ำสุด Subarray Sum140
1051ถัดไป Greater Element III โซลูชัน LeetCode140
1052Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดในโซลูชัน LeetCode เมทริกซ์ที่เรียงลำดับ139
1053ค้นหาโซลูชัน LeetCode ของ Peak Element II139
1054ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง โซลูชัน LeetCode139
1055ตัวละครต่อเนื่อง LeetCode Solution139
1056สร้างโซลูชัน Leetcode ที่ยอดเยี่ยมของ String139
1057การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ปกติ การจับคู่นิพจน์ โซลูชัน LeetCode139
1058พาร์ติชั่นผลรวมย่อยที่เท่าเทียมกัน139
1059K ผลรวมสูงสุดของอาร์เรย์ย่อยที่ติดกันทับซ้อนกัน139
1060จัดเรียงอาร์เรย์ใหม่เพื่อให้ 'arr [j]' กลายเป็น 'i' ถ้า 'arr [i]' เป็น 'j'139
1061นับคู่จากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองอาร์เรย์ซึ่งผลรวมเท่ากับค่าที่กำหนด x139
1062บรรพบุรุษที่ต่ำที่สุด139
1063เพิ่มองค์ประกอบแรกเป็นสองเท่าและย้ายศูนย์ไปยังจุดสิ้นสุด138
1064นับขั้นต่ำเพื่อให้ได้อาร์เรย์ที่ต้องการ138
1065โซลูชัน Leetcode สตริงการเรียงลำดับแบบกำหนดเอง138
1066เพิ่มตัวเลขสองตัว138
1067ย้ายองค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดไปสิ้นสุดตามลำดับโดยอนุญาตให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มเติม138
1068หมายเลขที่น่าเกลียดสุด ๆ138
1069การเติมพอยน์เตอร์ขวาถัดไปในแต่ละโหนด Leetcode Solution138
1070สามารถจับภาพได้สำหรับ Rook Leetcode Solution138
1071Morris Inorder Traversal138
1072ลบรายการที่ซ้ำกันออกจาก Sorted Array II Leetcode Solution138
1073น่าเกลียดหมายเลข II LeetCode โซลูชั่น138
1074Path Sum II LeetCode Solution138
1075ค้นหาว่า subarray อยู่ในรูปของภูเขาหรือไม่137
1076ค้นหาในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน137
1077สร้างวงเล็บ Leetcode Solution137
1078ประเภทของต้นไม้ไบนารี137
1079จำนวนพี่น้องของโหนดที่กำหนดใน n-ary Tree137
1080สถานะ LeetCode ที่ถูกต้องของ Tic-Tac-Toe137
1081การกำหนดที่อยู่ IP โซลูชัน LeetCode137
1082Bitwise และช่วงตัวเลข โซลูชัน LeetCode137
1083กู้คืนโซลูชัน Leetcode ต้นไม้การค้นหาไบนารี137
1084กำหนดว่าสามารถรับเมทริกซ์โดยการหมุนโซลูชัน LeetCode หรือไม่137
1085ผลรวมเส้นทาง137
1086การนับคู่หาร137
1087ความแตกต่างสูงสุดระหว่างความถี่ของสององค์ประกอบเช่นองค์ประกอบที่มีความถี่มากขึ้นก็มีค่ามากกว่าเช่นกัน137
1088ความสำคัญของพนักงาน LeetCode Solution137
1089Binary Tree มุมมองด้านขวา โซลูชัน LeetCode136
1090การสืบค้นจำนวนองค์ประกอบที่แตกต่างใน Subarray136
1091ใช้ Trie (ทรีคำนำหน้า) Leetcode Solution136
1092ลบ Palindromic Subsequences Leetcode Solution136
1093พิมพ์แฝดทั้งหมดในอาร์เรย์ที่เรียงลำดับซึ่งเป็นรูปแบบ AP135
1094อาร์เรย์ย่อยที่มี K จำนวนเต็มต่างกัน Leetcode Solution135
1095เพิ่มระยะห่างสูงสุดให้กับบุคคลที่ใกล้ที่สุด LeetCode Solution135
1096ที่ใหญ่ที่สุด BST Subtree โซลูชัน LeetCode135
1097Kth ผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดของอาร์เรย์ที่เรียงลำดับสองชุด LeetCode Solution135
1098เพิ่ม Triplet Subsequence โซลูชัน LeetCode135
1099โครงสร้างข้อมูลไบนารีทรี135
1100ผลที่ตามมาของ Bitonic ที่ยาวที่สุด135
1101ทำให้เป็นอันดับและดีซีเรียลไลซ์ Binary Tree LeetCode Solution135
1102ค้นหา Peak Element135
1103วันแห่งปี Leetcode Solution135
1104ผลที่ตามมาที่แตกต่าง135
1105หาระยะห่างต่ำสุดระหว่างตัวเลขสองตัว135
1106จำนวนเกาะที่ปิด โซลูชัน Leetcode135
1107Palindrome Permutation LeetCode Solution134
1108โคลนต้นไม้ไบนารีด้วยตัวชี้แบบสุ่ม134
1109โซลูชัน Leetcode ภูมิภาคทั่วไปที่เล็กที่สุด134
1110เพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุด134
1111เส้นทางรูทสู่ลีฟพร้อมผลรวมเป้าหมาย Leetcode Solutions134
1112จำนวนนักเรียนที่ทำการบ้านในเวลาที่กำหนดโซลูชัน Leetcode134
1113แปลง BST เป็น Min-Heap โดยไม่ต้องใช้อาร์เรย์134
1114ระดับของแต่ละโหนดใน Tree จากโหนดต้นทาง134
1115ค้นหาช่วงที่เล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบจาก k Lists134
1116ตัดคัน133
1117ลบรายการที่ซ้ำกันออกจากอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ133
1118ค้นหาสามองค์ประกอบจากสามอาร์เรย์ที่แตกต่างกันซึ่ง a + b + c = sum133
1119ค้นหาความแตกต่างสูงสุดระหว่างองค์ประกอบขนาดเล็กทางซ้ายและขวาที่ใกล้ที่สุด133
1120นับโซลูชัน Leetcode กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด133
1121สร้าง Binary Tree จากการสั่งซื้อล่วงหน้าและการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ LeetCode Solution133
1122ค้นหาตำแหน่งแทรก133
1123โซลูชัน Leetcode จำนวนสูงสุดอันดับสาม133
1124ผลิตภัณฑ์ของช่วงในอาร์เรย์132
1125ผลรวมของเลขคู่หลังการสืบค้น132
1126พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากดำเนินการคำสั่งของการบวกและการลบ132
1127วิธีการซ้ำเพื่อค้นหาบรรพบุรุษของต้นไม้ไบนารีที่กำหนด132
1128ผลรวมขั้นต่ำของกำลังสองของจำนวนอักขระในสตริงที่กำหนดหลังจากลบอักขระ k132
1129ฟอร์แมตโซลูชัน String Leetcode132
1130มุมมองด้านล่างของทรีไบนารี132
1131ค่าเฉลี่ยของอาร์เรย์หลังจากลบองค์ประกอบบางส่วน Leetcode Solution132
1132เขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบว่าต้นไม้สองต้นเหมือนกันหรือไม่132
1133โซลูชัน Prime Palindrome LeetCode131
1134การเรียงลำดับโทโพโลยี131
1135ความแตกต่างขั้นต่ำที่แน่นอนใน BST Leetcode Solution131
1136ช่วงเวลาคงที่เพิ่มการดำเนินการในอาร์เรย์131
1137โซลูชัน Leetcode ตัวคั่นพัน131
1138Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด131
1139เซลล์ที่มีค่าคี่ในเมทริกซ์ LeetCode Solution131
1140สร้าง K Palindrome Strings LeetCode Solution131
1141ลบโหนดและส่งคืน Forest Leetcode Solution130
1142รูปสามเหลี่ยมคะแนนขั้นต่ำของ Polygon Leetcode Solution130
1143สตริงย่อย Palindromic Leetcode Solution130
1144สลับโหนดในคู่130
1145แนะนำต้นไม้แดง - ดำ130
1146โซลูชัน LeetCode แบบสองพาร์ติชั่นที่เป็นไปได้130
1147ค้นหาองค์ประกอบในเรียงลำดับอาร์เรย์ที่หมุน130
1148นับลำดับไบนารีที่มีความยาวเท่ากันโดยมีผลรวมของบิตครึ่งแรกและครึ่งหลังเท่ากัน130
1149ลำดับ Moser-de Bruijn130
1150คิวลำดับความสำคัญ130
1151Subarray ที่ยาวที่สุดของ 1 หลังจากลบ One Element LeetCode Solution130
1152แปลง BST เป็น Greater sum Tree129
1153ต้นทุนขั้นต่ำในการย้ายชิปไปยังตำแหน่งเดียวกัน โซลูชัน LeetCode129
1154ตรวจสอบการสร้างอาร์เรย์ผ่านโซลูชัน Leetcode ที่เชื่อมต่อกัน129
1155ผลิตภัณฑ์สูงสุดของโซลูชัน LeetCode Binary Tree แบบแยกส่วน129
1156โซลูชัน Leetcode มูลค่าการค้นหาไบนารีที่ใกล้เคียงที่สุด129
1157ลำดับโกลอมบ์129
1158หมุนอาร์เรย์129
1159ค้นหาลำดับงูที่มีความยาวสูงสุด129
1160เส้นผ่านศูนย์กลางของ N-Ary Tree LeetCode Solution129
1161ต้นไม้ตัดสินใจ129
1162รวม BST สองตัวเข้ากับพื้นที่พิเศษที่ จำกัด129
1163ต้นไม้ไบนารีสูงสุด129
1164Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion129
1165ปัญหาผลรวมย่อยในช่องว่าง O (sum)128
1166เปรียบเทียบสตริงตามความถี่ของโซลูชัน Leetcode ตัวอักษรที่เล็กที่สุด128
1167Kth จำนวนน้อยที่สุดในตารางสูตรคูณ Leetcode Solution128
1168นับคู่ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในอาร์เรย์128
1169เส้นทางรถเมล์ Leetcode Solution128
1170เพิ่มผลรวมของความแตกต่างที่ต่อเนื่องกันสูงสุดในอาร์เรย์แบบวงกลม128
1171ค้นหาสองอาร์เรย์ย่อยที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งแต่ละรายการมีโซลูชัน LeetCode รวมเป้าหมาย128
1172ผลที่ตามมาซ้ำซากยาวที่สุด127
1173ขั้นต่ำ Sideway Jumps โซลูชัน LeetCode127
1174K'th องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดใน BST โดยใช้ช่องว่างคงที่127
1175โซลูชัน LeetCode ของโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ127
1176โซลูชัน LeetCode Array ที่ต่อเนื่องกัน127
1177ย้อนกลับเส้นทางใน BST โดยใช้ Queue127
1178แฟกทอเรียลต่อท้าย Zeroes โซลูชัน LeetCode127
1179ค้นหาระบบข้อเสนอแนะ LeetCode Solution127
1180ลบจำนวนขอบสูงสุดเพื่อให้กราฟสามารถสำรวจได้อย่างเต็มที่ Leetcode Solution127
1181ค้นหาค่าที่มากที่สุดในแต่ละ Tree Row LeetCode Solution126
1182ด้วยต้นไม้ไบนารีคุณจะลบครึ่งโหนดทั้งหมดได้อย่างไร?126
1183ค้นหาลำดับต่อมาของขนาด 3 ในเวลาเชิงเส้น126
1184เวอร์ชันแรกที่ไม่ดี126
1185วิธีพิมพ์จำนวน A สูงสุดโดยใช้ปุ่มสี่ปุ่มที่กำหนด126
1186ค้นหาตัวคูณเลขฐานสองที่เล็กที่สุดของจำนวนที่กำหนด125
1187ฟอร์แมตวันที่ โซลูชัน LeetCode125
1188จำนวนการสั่งซื้อใน Backlog Leetcode Solution125
1189หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง125
1190ใบไม้ที่ใกล้เคียงที่สุดใน Binary Tree LeetCode Solution125
1191Matchsticks กับ Square Leetcode Solution125
1192ความลึกสูงสุดของไบนารีทรี125
1193ลดองค์ประกอบเพื่อสร้าง Array Zigzag LeetCode Solution125
1194บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดในโครงสร้างการค้นหาแบบไบนารี125
1195การสลับโหนดในรายการที่เชื่อมโยง โซลูชัน Leetcode124
1196จำนวนส่วนสูงสุดของความยาว a, b และ c124
1197การย้ายขั้นต่ำไปยัง Equal Array Elements โซลูชัน LeetCode124
1198การต่อกันของ Array LeetCode Solution124
1199Swap ขั้นต่ำเพื่อสร้างลำดับที่เพิ่มขึ้นโซลูชัน LeetCode124
1200แปลง Sorted Array เป็น Binary Search Tree LeetCode Solutions124
1201ใหม่ 21 เกม124
1202โซลูชัน LeetCode Perfect Square ที่ถูกต้อง124
1203แบบสอบถามอาร์เรย์สำหรับการแทนที่และผลิตภัณฑ์แบบทวีคูณ124
1204การสร้างคิวใหม่ตามความสูง124
1205กราฟและการแสดง124
1206ผลรวมของใบซ้าย LeetCode Solution124
1207เดาคำ124
1208กรองร้านอาหารตามอาหารมังสวิรัติ ราคา และระยะทาง โซลูชัน Leetcode123
1209แทนที่ค่าที่เท่ากันสองค่าติดกันด้วยค่าหนึ่งที่มากกว่า123
1210subarray bitonic ผลรวมสูงสุด123
1211การเคลื่อนย้ายหินไปจนถึงโซลูชัน Leetcode แบบต่อเนื่อง123
1212การสืบค้นช่วงสำหรับลำดับต่อมา Bracket ที่ถูกต้องยาวที่สุด122
1213โซลูชัน Leetcode ข้ามเส้นทาง122
1214คำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเลขคู่หรือเลขคี่ในช่วงที่กำหนด122
1215ไม่มีหมายเลข122
1216การสืบค้นช่วงผลรวมโดยใช้ตารางกระจัดกระจาย122
1217ผลรวมสูงสุดของคู่ที่มีความแตกต่างเฉพาะ122
1218หารสองจำนวนเต็ม Leetcode Solution122
1219พิมพ์ n เงื่อนไขของลำดับนิวแมน - คอนเวย์122
1220เขียนฟังก์ชันเพื่อหาจุดตัดของรายการที่เชื่อมโยงสองรายการ122
1221แชมเปญทาวเวอร์ โซลูชัน LeetCode122
1222ผลรวมสูงสุดของเส้นทางในสามเหลี่ยมตัวเลขด้านขวา121
1223Perfect Squares โซลูชัน LeetCode121
1224ค่าสูงสุดที่ดัชนีที่กำหนดในโซลูชัน LeetCode ที่มีขอบเขต121
1225บรรพบุรุษร่วมที่ต่ำที่สุดของโซลูชัน Leetcode แบบไบนารี121
1226BST ไปยังต้นไม้ที่มีผลรวมของคีย์ที่เล็กกว่าทั้งหมด121
1227Kth องค์ประกอบที่เล็กที่สุดใน BST121
1228ค่าเฉลี่ยของช่วงในอาร์เรย์120
1229การโคลนกราฟ120
1230โซลูชัน Leetcode เครื่องหมายบวกที่ใหญ่ที่สุด120
1231พิมพ์อาร์เรย์ที่แก้ไขหลังจากการดำเนินการเพิ่มช่วงอาร์เรย์หลายรายการ120
1232คำนำหน้าทั่วไปที่ยาวที่สุดโดยใช้ Word โดยการจับคู่คำ120
1233ตัวแบ่งจำนวนเต็ม LeetCode Solution120
1234แผ่โซลูชัน LeetCode เวกเตอร์ 2D ให้เรียบ120
1235แปลงจำนวนเต็มเป็นผลรวมของโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็มไม่มีศูนย์สองตัว120
1236โซลูชัน Leetcode ค่ามัธยฐานของหน้าต่างบานเลื่อน119
1237ผสาน k เรียงลำดับรายการ Leetcode Solution119
1238ตรวจสอบว่าทุกระดับของ Binary Tree ทั้งสองเป็นแอนนาแกรมหรือไม่119
1239สไลซ์เลขคณิต II – ลำดับต่อมา โซลูชัน LeetCode119
1240LRU Cache Leetcode Solution119
1241พลังของสอง119
1242นับชุดย่อยที่มีเลขคู่ที่แตกต่างกัน118
1243ตรวจสอบ BST ที่เหมือนกันโดยไม่ต้องสร้างต้นไม้118
1244ออกแบบ Skiplist โซลูชัน LeetCode118
1245ตัวหนาในสตริง LeetCode Solution118
1246อาร์เรย์สูงสุดจากอาร์เรย์สองอาร์เรย์ที่กำหนดให้มีลำดับเหมือนกัน118
1247ตรวจสอบว่าแต่ละโหนดภายในของ BST มีลูกเดียวหรือไม่118
1248ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Binary Tree LeetCode Solution118
1249ค้นหาจำนวนขั้นต่ำของการดำเนินการผสานเพื่อสร้างอาร์เรย์พาลินโดรม117
1250อาร์เรย์ที่ต่อเนื่องกัน117
1251ผลรวมสูงสุดที่เพิ่มขึ้นตามมา117
1252Symmetric Tree โซลูชัน LeetCode โซลูชัน Leetcode117
1253หลักสูตรคู่ขนาน II โซลูชัน LeetCode117
1254ขยายองค์ประกอบให้ใหญ่ที่สุดโดยใช้อาร์เรย์อื่น117
1255ลบขั้นต่ำเพื่อสร้างวงเล็บที่ถูกต้อง LeetCode Solution117
1256ปัจจัยที่ k ของ n Leetcode Solution117
1257ตรวจสอบลำดับการสั่งซื้อล่วงหน้าของไบนารีทรี116
1258พิมพ์บรรพบุรุษของโหนดต้นไม้ไบนารีที่กำหนดโดยไม่มีการเรียกซ้ำ116
1259โซลูชัน LeetCode ที่ทับซ้อนกันของรูปภาพ116
1260ค้นหาขั้นต่ำใน Rotated Sorted Array II LeetCode Solution116
1261ต้นทุนขั้นต่ำปีนบันได LeetCode Solution116
1262ค้นหาองค์ประกอบที่เล็กที่สุดเป็นอันดับที่ k ใน BST (สถิติการสั่งซื้อใน BST)115
1263องค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่กว่าถัดไป115
1264โซลูชัน Leetcode ช่วงที่เล็กที่สุด114
1265เวลาขั้นต่ำในการรวบรวม Apples ทั้งหมดใน Tree โซลูชัน LeetCode114
1266คิวที่เป็นระเบียบ โซลูชั่น LeetCode114
1267นับและสลับการค้นหาในอาร์เรย์ไบนารี114
1268Subarray ผลิตภัณฑ์สูงสุด114
1269ชื่อคอลัมน์แผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode114
1270ตรวจสอบว่าสองโหนดอยู่บนเส้นทางเดียวกันใน Tree หรือไม่113
1271วิธีต่างๆ ในการเพิ่มวงเล็บ Leetcode Solution113
1272ตรวจสอบอาร์เรย์ไบนารีว่าตัวเลขที่แสดงโดย subarray เป็นเลขคี่หรือคู่113
1273การแบ่งพาร์ติชัน Palindrome113
1274ตรวจสอบว่าสตริงสามารถทำลายโซลูชัน Leetcode สตริงอื่นได้หรือไม่112
1275ผสานอาร์เรย์ที่จัดเรียง111
1276Koko กินกล้วย LeetCode Solution111
1277Array Nesting Leetcode Solution110
1278จำนวนองค์ประกอบที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดใน subarray ที่กำหนด110
1279เมทริกซ์ย่อยที่ใหญ่ที่สุดพร้อมการจัดเรียงใหม่ LeetCode Solution109
1280ค้นหา subarray เฉลี่ยสูงสุดของความยาว k109
1281ตรวจสอบว่า X สามารถให้การเปลี่ยนแปลงกับทุกคนในคิวได้หรือไม่109
1282นิวแมน - แชงค์ส - วิลเลียมส์ไพรม์109
1283Peeking Iterator โซลูชัน LeetCode109
1284สตริงย่อยที่ยาวที่สุดโดยไม่ใช้อักขระซ้ำ Leetcode Solution109
1285ช่วงการสืบค้นขั้นต่ำ (การสลายตัวของรากที่สองและตารางกระจัดกระจาย)108
1286ตรวจสอบอาร์เรย์ของขนาด n สามารถแสดง BST ของระดับ n ได้หรือไม่107
1287แบบสอบถามสำหรับค่าทศนิยมของ Subarrays ของ Binary Array107
1288การจัดเรียงเหรียญ โซลูชัน Leetcode106
1289เข้ารหัสสตริงด้วยความยาวที่สั้นที่สุด LeetCode Solution106
1290จำนวนดัชนีที่มีองค์ประกอบเท่ากันในช่วงที่กำหนด105
1291ผลิตภัณฑ์สูงสุดของลำดับต่อมาที่เพิ่มขึ้น105
1292โซลูชัน LeetCode หมายเลข Palindrome105
1293ดัชนีสุ่มเลือก LeetCode Solution104
1294ค้นหาผู้ชนะของเกม Circular โซลูชัน LeetCode104
1295จำนวนเต็มต่ำสุดที่เป็นไปได้หลังจากมากที่สุด K Adjacent Swap บนตัวเลข โซลูชัน LeetCode104
1296การส่งผ่านคำสั่งในแนวตั้งของ Binary Tree LeetCode Solution104
1297เพิ่มโซลูชัน Leetcode สองหมายเลข103
1298Jump Game IV โซลูชัน LeetCode103
1299แปลง BST เป็น Binary Tree เพื่อให้ผลรวมของคีย์ที่ใหญ่กว่าทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้าไปในทุกๆ103
1300Binary Tree เป็น Binary Search Tree Conversion โดยใช้ชุด STL103
1301พื้นที่รวมขั้นต่ำที่สูญเปล่าด้วย K Resizing Operations LeetCode Solution102
1302เข้าถึงหมายเลขโซลูชัน LeetCode102
1303จำนวนคนขั้นต่ำในการสอนโซลูชัน LeetCode102
1304แปลงเป็นฐาน -2 โซลูชัน LeetCode101
1305แทรก ลบ GetRandom O(1) Leetcode Solution101
1306ข้อความค้นหาเกี่ยวกับ XOR ของตัวหารคี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่วง101
1307โซลูชัน Subarray Sum LeetCode อย่างต่อเนื่อง101
1308จำนวนครั้งต่อๆ มาที่ตรงตามเงื่อนไขผลรวมที่ให้มา โซลูชัน LeetCode100
1309ออกแบบระบบใต้ดิน Leetcode Solution96
1310พิมพ์โซ่ความยาวสูงสุดของคู่96
1311เปลี่ยนตัวอักษร โซลูชัน LeetCode93
1312ตรวจหาโซลูชัน Leetcode ของ Capital93
1313ออกแบบลีดเดอร์บอร์ด Leetcode Solution93
1314สตริงย่อยที่มีการต่อคำทุกคำ Leetcode Solution88
1315โซลูชัน Leetcode รวมเส้นทางขั้นต่ำ88
1316นับหมู่เกาะย่อย โซลูชัน LeetCode87
1317โซลูชัน LeetCode องค์ประกอบที่ใช้บ่อยยอดนิยม87
1318สวอปขั้นต่ำเพื่อรวมโซลูชัน Leetcode เข้าด้วยกันทั้งกลุ่ม86
1319Binary Tree Inorder Traversal โซลูชัน LeetCode84
1320รายการที่เชื่อมโยงคู่คี่ โซลูชัน Leetcode84
1321ลำดับต่อมาที่ยาวที่สุด โซลูชัน LeetCode83
1322โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด82
1323จุดนัดพบที่ดีที่สุด โซลูชัน LeetCode81
1324ถอดรหัสสตริง Leetcode Solution81
1325ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง81
1326ค้นหาโซลูชัน LeetCode ผู้พิพากษาเมือง80
1327โซลูชัน LeetCode Subarray ต่อเนื่องที่ไม่ได้เรียงลำดับที่สั้นที่สุด78
1328รวมรูทกับหมายเลขลีทโค้ดโซลูชั่น77
1329สี่เหลี่ยมผืนผ้าทับซ้อน LeetCode Solution76
1330โซลูชั่น LeetCode ปีประชากรสูงสุด74
1331ออกแบบ เพิ่มและค้นหาคำ โครงสร้างข้อมูล โซลูชัน LeetCode74
1332แผ่ Binary Tree ให้แบนเพื่อแสดงรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution73
1333คะแนนของวงเล็บ LeetCode Solution72
1334เกมสโตน IV โซลูชัน LeetCode72
1335แทรกลงในรายการที่เชื่อมโยงแบบวงกลมที่เรียงลำดับแล้ว LeetCode Solution71
1336Range Sum Query 2D – โซลูชัน LeetCode ที่ไม่เปลี่ยนรูป70
1337Graph Bipartite คืออะไร? โซลูชัน LeetCode70
1338โซลูชัน LeetCode หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง69
1339เปิดเผยการ์ดในการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น Leetcode Solution67
1340แบ่งช็อกโกแลต LeetCode Solution60
1341คำแนะนำทีละขั้นตอนจากโหนดต้นไม้ไบนารีไปยังโซลูชัน LeetCode อื่น54
1342ช่วงผลรวมของ BST LeetCode Solution50
1343ค้นหา K องค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด LeetCode Solution48
1344ย้อนกลับโซลูชัน Leetcode จำนวนเต็ม47
1345จัดเรียงสี โซลูชัน LeetCode44
1346ความยาวด้านสูงสุดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีผลรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ LeetCode Solution43
1347หมายเลขคอลัมน์ของแผ่นงาน Excel โซลูชัน LeetCode42
1348หมุนโซลูชัน LeetCode สตริง42
1349โซลูชัน Leetcode แบบ Monotonic Array27
1350ขนาดสูงสุด Subarray Sum เท่ากับ k Leetcode Solution23
1351โซลูชัน Leetcode ของดัชนี H22
1352โซลูชัน Leetcode Matching Camelcase22
1353โซลูชัน LeetCode ไฮไฟว์22
1354หินส่วนใหญ่ถูกนำออกด้วยโซลูชัน LeetCode แถวหรือคอลัมน์เดียวกัน22
1355คอนเทนเนอร์ที่มี Water LeetCode Solution มากที่สุด21
1356ค้นหาโซลูชัน LeetCode พีคเอลิเมนต์20
1357หน้าต่างบานเลื่อนสูงสุด LeetCode Solution20
1358ถูกต้อง Anagram Leetcode Solution20
1359ลำดับถัดไป โซลูชัน LeetCode20
1360Paint House โซลูชัน LeetCode18
1361กลุ่ม Anagrams LeetCode Solution18
1362โซลูชัน LeetCode ค้นหาไบนารี18
1363คู่เพลงที่มีระยะเวลาทั้งหมดหารด้วย 60 LeetCode Solution18
1364แผ่ Binary Tree ให้แบนเพื่อแสดงรายการที่เชื่อมโยง LeetCode Solution18
1365ต่อไป Greater Element I Leetcode Solution17
1366แทรก ลบ GetRandom O(1) – อนุญาตให้ทำซ้ำ LeetCode Solution16
1367Group Shifted Strings โซลูชัน Leetcode16
1368การค้นหาแบบไบนารีที่ไม่ซ้ำกัน โซลูชัน LeetCode16
1369Isomorphic Strings LeetCode Solution16
1370โซลูชัน LeetCode หมายเลขสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง16
1371ค่าต้นไม้การค้นหาไบนารีที่ใกล้เคียงที่สุด II โซลูชัน LeetCode15
1372จำนวนลูกศรขั้นต่ำที่จะระเบิดลูกโป่ง LeetCode Solution15
1373ดัชนีพีคใน Mountain Array LeetCode Solution15
1374การติดตั้งหน้าจอประโยค LeetCode Solution15
1375ว่ายในกระแสน้ำ LeetCode Solution14
Translate »